Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Akut behov for bedre kontrol med energispareordningen

Kontrollen med energispareordningen svigter. Ifølge brancheorganisationen TEKNIQ er der behov for et gennemgribende eftersyn af ordningen, hvis den skal bevare troværdigheden og sikre størst mulige energibesparelser for pengene.

”Det underminerer den danske energispareindsats, når der hele tiden rejses tvivl om den ordning, som er motoren i indsatsen. Ordningen skal strammes op.”

Sådan lyder meldingen fra Niels Jørgen Hansen, adm. dir. i TEKNIQ. Hans reaktion kommer oven på fornyet kritik af energispareordningen, en kritik som bl.a. dokumenterer snyd med indberetninger og beskylder Energistyrelsen for alt for lemfældig kontrol med de projekter, de mange støttekroner går til.

Senest har energiordførerne fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti efterlyst et generelt gennemsyn af ordningen og antydet, at det i sidste ende kan blive nødvendigt at finde en helt ny vej til at understøtte energibesparende projekter.

Og det er mange penge, der er tale om. Sidste år blev der således udbetalt 1,6 mia. kroner i støtte via ordningen.

I august bad Folketinget Rigsrevisionen om at endevende energispareordningen. Men der er ifølge Niels Jørgen Hansen brug for en hurtig indsats for at genskabe tilliden til ordningen.

”Energispareordningen er en hjørnesten i den grønne omstilling i Danmark. Men hvis ordningen fortsat skal drive indsatsen med energibesparelser, skal der sadles om og skabes større troværdighed,” siger han og uddyber:

”Effektiv kontrol gør det ikke alene. Der er også behov for at gøre ordningen langt mere markedsorienteret, så vi får størst og flest mulige energibesparelser for pengene. Derfor nytter det heller ikke noget, at ordningen - som vi alle er med til at finansiere over vores energiregning - klatter penge væk på tvivlsomme projekter uden den store effekt.”

”Vi er overbevist om, at ordningen kan effektiviseres, så samfundet får mere for de penge, der bruges. Det er essentielt, at der bliver større åbenhed og markedsorientering. Vi foreslår, at energiselskaberne simpelthen forpligtes til at købe energibesparelser, hvor det er billigst,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.