Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Elektrikeruddannelsen klarer sig uden at være en fordelsuddannelse

Til trods for at installationsbranchen allerede i dag ligger helt i top, når det gælder om at skaffe lærepladser, og trods de kommende års behov for flere elektrikere, kan elektrikeruddannelsen ikke leve op til de kriterier, der skal opfyldes for at blive godkendt som ”fordelsuddannelse”.

Status som såkaldt ”fordelsuddannelse” skal være med til at tiltrække flere unge og voksne til de erhvervsuddannelser, hvor der bliver størst behov for arbejdskraft de kommende år. Samtidig belønnes de arbejdsgivere, der opretter lærepladser til elever inden for disse uddannelser. 

Men selvom fremskrivningerne viser, at der kommer til mangle op mod 7.000 elektrikere frem mod 2025, vil det ifølge TEKNIQ ikke være muligt for netop elektrikeruddannelsen at blive godkendt som fordelsuddannelse.

”Vi anerkender fuldt ud, at fordelsuddannelser med mulighed for bonus er lavet for at skabe en adfærdsændring – dels så der oprettes flere praktikpladser generelt og dels oprettes flere praktikpladser inden for uddannelser, hvor der vil blive mangel på arbejdskraft,” vurderer Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ.

”Derfor er det også stærkt problematisk, at elektrikeruddannelsen ikke har mulighed for at blive godkendt som fordelsuddannelse ud fra de kriterier, undervisningsministeriet har opstillet. Det til trods for, at netop elektrikerne er i top-3 over de uddannelser, hvor der dokumentérbart bliver størst behov for mere arbejdskraft de kommende år,” siger hun.

Installatører går forrest

For at en uddannelse kan blive godkendt som fordelsuddannelse, er det bl.a. et krav, at der ikke må være mere end 10 procent af eleverne, som tre måneder efter afslutningen af grundforløbet ikke har fået en praktikplads. Men især fordi elektrikeruddannelsen de seneste år har været endog meget populær og optaget rekordmange elever, vil det ifølge Tina Voldby være umuligt at opfylde dette krav.

Hun fastslår samtidig, at TEKNIQ og installationsbranchen er klar til at gøre alt, der er muligt, for at sikre, at der fortsat indgås flere uddannelsesaftaler. Det understreges af udviklingen det seneste år, hvor installationsbranchen har præsteret en stigning i antallet af uddannelsesaftaler på hele 17 procent – mens den øvrige byggebranche kun har en stigning på 5 procent og erhvervsuddannelserne generelt har et fald på 0,4 procent.

”Installationsbranchen uddanner altså rigtig mange faglærte, og branchen har aktuelt 17 lærlinge pr. 100 faglærte. Til sammenligning har fx den øvrige byggebranche 11 lærlinge pr. 100 faglærte og industrien blot 5 lærlinge pr. 100 faglærte. Vi løfter med andre ord allerede en meget stor del af den vigtige opgave, når det gælder om at dække behovet for faglært arbejdskraft,” siger Tina Voldby.

Installationsbranchen uddanner knap 90% af alle elektrikerlærlinge, men beskæftiger kun knap 40% af alle beskæftigede elektrikere. Dermed uddanner installationsbranchen langt flere elektrikere, end branchen har brug for.

”Elektrikeruddannelsen vil, trods stigningen på 17 procent i indgåede uddannelsesaftaler, skulle forøge antallet af uddannelsesaftaler med yderligere op mod 40 procent for at leve op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse. Og det er selvsagt ikke realistisk,” siger Tina Voldby.

Troværdighed over for medlemmerne

Derfor har TEKNIQ valgt ikke at ansøge om at få elektrikeruddannelsen godkendt som fordelsuddannelse inden Undervisningsministeriets frist den 6. december.
”Vi kan ikke forsvare over for vore virksomheder at stille dem en bonus i udsigt for at indgå flere uddannelsesaftaler, når vi på forhånd kan se, at det ikke bliver muligt at opfylde kriterierne for godkendelse som fordelsuddannelse i 2017,” fastslår Tina Voldby.

Vvs-energiuddannelsen

TEKNIQ søger om at få vvs-energiuddannelsen godkendt som fordelsuddannelse, da den umiddelbart lever op til kriterierne for fordelsuddannelser baseret på de data der pt. er tilgængelige. 

”Men det kan naturligvis se anderledes ud, når man medio 2018 opgør, om uddannelsen har levet op til kriterierne i 2017,” understreger Tina Voldby.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.