Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Nu er det tid til at arbejde med fremtidens energispareordning

Brancheorganisationen TEKNIQ ønsker en markedsbaseret, åben og gennemskuelig energispareordning.

Ny aftale om energiselskabernes energispareindsats i årene 2016 til 2020 er på plads, oplyser energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

”Det er godt, at vi har fået en afklaring om energispareordningen for de kommende år. Men vi opfordrer til, at man allerede nu går i gang med at grundlægge en langsigtet energispareordning,” siger underdirektør Simon O. Rasmussen, TEKNIQ Installatørernes Organisation.

TEKNIQ mener, at den nuværende konstruktions svagheder bør rettes op.

”Det er ikke i orden, at forbrugerne i længden årligt skal betale 1,6 milliarder kroner til en ordning, der forvaltes forskelligt fra energiselskab til energiselskab, og hvor hverken forbrugere eller andre kan få et overblik over, hvad der egentlig foregår,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ er overbevist om, at hele Danmark vil få mere ud af en ordning, der er markedsbaseret og giver alle aktører mulighed for at yde et større bidrag.

”En fremtidig ordning fortjener meget større åbenhed og gennemsigtighed. Vi opfordrer til, at arbejdet med fremtidens energispareordning sættes i gang nu.
I TEKNIQ glæder vi os over, at ministeren vil skærpe kravene til selskaberne,” siger Simon O. Rasmussen.

”Et krav til energiselskaberne om altid at købe besparelserne, hvor de er billigst, havde pyntet i aftaleteksten. Der er et stort behov for at sikre, at forbrugerne får størst mulige energibesparelser for de mange penge, energiselskaberne nu fortsætter med at opkræve over energiregningerne,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.