Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Brug for bedre kontrol af energispareordning

Det er utilfredsstillende, at hver tredje stikprøve viser fejl i de energibesparelser, som får støtte fra Energispareordningen. Sådan lyder meldingen fra brancheorganisationen TEKNIQ, der opfordrer til, at kontrollen med ordningen forbedres.

- Der skal naturligvis være styr på dokumentationen, når energibesparende projekter får støtte fra Energispareordningen. Er der ikke det, undergraves ordningen.

Sådan siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, der repræsenterer de danske installationsvirksomheder. Meldingen kommer som reaktion på Energistyrelsens oplysninger om, at der ved seneste stikprøvekontrol var fejl i 37 procent af de undersøgte projekter, som har opnået støtte fra Energispareordningen.

Ifølge Simon O. Rasmussen viser opgørelsen, at der er brug for at kigge nærmere på kontrollen.

- Energispareordningen er omdrejningspunktet for den grønne omstilling i Danmark, og derfor er det afgørende, at den har høj troværdighed. Revisionen af ordningen har påvist, at ordningen grundlæggende er samfundsnyttig. Men ordningen koster hvert år energikunderne mere end 1,5 mia. kr., og det er afgørende for ordningens troværdighed, at der ikke snydes med energikundernes midler, siger han. 

De seneste fem år er der årligt udtaget mellem 100-150 sager til stikprøverne – ud af de alene i 2015 cirka 100.000 sager i alt (altså langt under én procent). Prøverne indikerer, at der hvert år er fejl i mere end 25 procent af de undersøgte sager. 

- Grundlæggende ved vi ikke, om snyd er et omfattende problem i ordningen, men mistanken er jo vakt. Utilstrækkelig kontrol svækker afskrækkelseseffekten hos potentielle snydere – og når de kontrollerede sager viser så høje fejlprocenter, som tilfældet er, så er der behov for en stærkere kontrol, understreger Simon O. Rasmussen og uddyber: 

- TEKNIQ har tidligere peget på, at der er behov for at stramme op og gøre Energispareordningen mere markedsorienteret. Revisionen af ordningen har påvist, at der kan leveres flere energibesparelser for de samme penge, og derfor skal ordningen fremover sikre, at midlerne anvendes, hvor de gør mest gavn.  

TEKNIQ introducerede tidligere på året TEKNIQ Energicenter, der hjælper installationsvirksomheder med at kvalitetssikre alle indberettede energispareprojekter.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.