Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Minister har lyttet: Installationsbekendtgørelsen træder først i kraft 1. juli, 2017

I et svar til TEKNIQ oplyser Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen, at han bakker op om TEKNIQs anbefaling vedrørende den nye installationsbekendtgørelse.

I et brev til TEKNIQ erklærer erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, i dag, at han er enig i TEKNIQs anbefaling af at udsætte ikrafttrædelsen af den nye installationsbekendtgørelse. 

Ministeren oplyser, at der er tale om et stort, nyt regelsæt, og anerkender samtidig behovet for, at branchen skal have tid til at forberede sig på de nye regler. Derfor har ministeren besluttet at udsætte ikrafttrædelsestidspunktet til den 1. juli 2017 med en overgangsperiode på to år, hvor det er muligt at anvende både den nuværende og den kommende bekendtgørelse.

Årsagen til det langstrakte forløb er ifølge ministeren, at det har været vigtigt at sikre tilstrækkelig med tid til bearbejdning af høringssvar og udarbejdelse af endelige bekendtgørelser for at skabe så smidige rammer for virksomhederne som muligt. 

Hos TEKNIQ er der tilfredshed med ministerens udmelding.

- Vi glæder os over, at ministeren har lyttet til vores anbefaling om at give branchen den fornødne tid til at forberede de nye regler, siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ, og uddyber:

- Med ikrafttrædelse den 1. juli 2017 og en overgangsperiode på to år har ministeren sikret gode rammer for indfasning af de nye regler. Vi vil hos TEKNIQ straks efter sommerferien – og i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen – gå i gang med en omfattende informationsindsats omkring de nye regler. 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.