Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Ny installationsbekendtgørelse nu på plads

Myndighederne har lyttet til branchen og imødekommet centrale ændringsforslag fra bl.a. TEKNIQ.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har netop underskrevet den nye installationsbekendtgørelse, der fastlægger rammerne for sikkerheden ved udførelse og drift af elektriske installationer. Dermed er der sat punktum for en lang proces, som begyndte, da bekendtgørelsen blev sendt i høring i november måned 2015.

Bekendtgørelsen har som mål at forenkle reglerne og styrke konkurrencen via øget brug af internationale standarder i Danmark.   

- Årsagen til det lange forløb er bl.a., at man har skullet tage højde for mange høringssvar, herunder de bemærkninger TEKNIQ har indsendt på vegne af elinstallationsbranchen. Vi støtter formålet med de nye regler og glæder os over, at slutresultatet er blevet en bekendtgørelse, som på alle centrale punkter kommer TEKNIQs høringssvar i møde, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ. 

- Vi står tilbage med en bekendtgørelse, der er stærkt ændret i forhold til udgangspunktet, men som fastholder et uændret højt sikkerhedsniveau uden at pålægge installatørerne de byrder, der var udsigt til i det oprindelige høringsudkast, vurderer han.

Én vigtig ændring i bekendtgørelsen er fastholdelsen af den såkaldte 75%-regel, som gør det lettere at lave udvidelser og ændringer på elektriske installationer. I høringsudkastet var den ellers fjernet. Der er også sket opblødning af kravene til uddannelse ved arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer (L-AUS-arbejde) – særligt er kravene lempet til administration af certifikater/uddannelsesbeviser. 

- Med den nye bekendtgørelse får vi moderniseret elsikkerhedsreglerne, og den væsentligste udfordring for branchen bliver nu at udbrede kendskabet til de nye regler. Den indsats tager vi straks fat på, og med ministerens imødekommelse af TEKNIQs ønske om udskydelse af reglernes ikrafttræden til den 1. juli 2017 er der skabt gode rammer for det arbejde, fastslår Simon O. Rasmussen.

Læs hele bekendtgørelsen her! 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.