Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Mærkningsordning overlever

Dråbemærket så ud til at forsvinde som del af en regelændring for byggevarer, der er i kontakt med drikkevand. Efter ønske fra bl.a. TEKNIQ overlever mærkningen nu alligevel - omend i frivillig form.

Trafik- og Byggestyrelsen har i dag indført nye regler for markedsføring og salg af byggevarer som fx vandhaner, der er i kontakt med drikkevand (den såkaldte GDV-godkendelse).  

- Det er meget positivt at man i bekendtgørelsen fastholder kravet om, at byggevarer i kontakt med drikkevand fortsat skal være godkendt, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, der repræsenterer installationsbranchen. 

Reglerne betyder bl.a., at dråbemærket, der hidtil har været obligatorisk at benytte på GDV-godkendte byggevarer, fremover bliver frivilligt at anvende. 

- Vi glæder os over, at der er fundet en hurtig løsning, og at man har imødekommet ønsket fra TEKNIQ m.fl. om at fastholde mærkning af godkendte byggevarer. Vi havde dog gerne set, at mærkningskravet var forblevet et obligatorisk krav, så forbrugere og aktører ad den vej kunne vide sig sikre på, at det konkrete produkt er godkendt, konstaterer Simon O. Rasmussen. 

Formålet med ændringerne har først og fremmest været at lette virksomhedernes administrative byrder og skabe enklere adgang til det danske marked for byggevarer i kontakt med drikkevand. Den tidligere ordning var bureaukratisk og spændte ben for mange godkendelser, derfor var der ifølge TEKNIQ et stærkt behov for en smidigere løsning.   

- Med en mærkningsordning på frivilligt niveau, ophører kravet til producenter om at mærke deres produkter med den opnåede godkendelse. Derfor er det nu op til markedet at afgøre, i hvor høj grad mærkning bliver en forudsætning for at markedsføre godkendte produkter på det danske marked, vurderer Simon O. Rasmussen.  

Fra TEKNIQs side er anbefalingen til installatørerne at benytte mærkede produkter – på den måde kan de lettest sikre sig, at produktet er godkendt.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.