Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Et skridt i den (energi)rigtige retning

Klimarådets anbefalinger om at reducere afgifterne på el er en fornuftig vej at gå, hvis der skal sættes yderligere gang i den grønne omstilling. Sådan lyder meldingen fra brancheorganisationen TEKNIQ.

Klimarådet har netop fremlagt sin årlige rapport, som især har fokus på afgifter på energiområdet. Her understreges det bl.a., at varmepumper baseret på 100 procent grøn strøm er en samfundsøkonomisk billigere varmekilde end biomasse – men at afgifterne på elområdet betyder, at biomassen privatøkonomisk er billigere.

- El er morgendagens primære energikilde, både når det gælder drift af maskiner, biler og ikke mindst opvarmningen via varmepumper af vore hjem. Derfor er der brug for at bakke op om en revision af afgiftssystemet, så vi ikke fordyrer de løsninger, vi gerne vil have flere af, fastslår Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, som repræsenterer installationsbranchen.

Klimarådet anbefaler bl.a., at afgiften på el til opvarmning sættes ned med cirka 30 øre per kWh. En afgiftsnedsættelse, der bør ske snarest for at undgå samfunds-økonomisk uhensigtsmæssige investeringer de kommende år. Meldingen glæder Simon O. Rasmussen.

- Der er bestemt tale om et skridt i den rigtige retning. Det skal helt grundlæggende bedre kunne betale sig at omlægge til eldrevne varmepumper. De høje afgifter på el bremser den grønne omstilling, og Klimarådets anbefaling er et vigtigt signal om, hvordan fremtidens energimarked i højere grad bør lempe og sidestille afgifterne på vedvarende energi og samtidig rette skatte- og afgiftstrykket mod de fossile brændsler, som vi ønsker at fortrænge, fastslår Simon O. Rasmussen og uddyber:

- Skal det lykkes at nå i mål med den grønne omstilling, er det derfor nødvendigt, at man fra politisk side vælger kloge afgifter og går ambitiøst til værks.  


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.