Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Statsstøttet varm luft for de få

Regeringens nye støtteordning til udbredelse af varmepumper vil ifølge brancheorganisationen TEKNIQ komme til at fungere som statsstøtte til udvalgte teknologier og forretningsmodeller.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet præsenterer i dag en ny støtteordning, der skal give 5 udvalgte virksomheder mulighed for at installere varmepumper på abonnementsbasis hos boligejerne. En idé, der som udgangspunkt kan virke fornuftig.

- Generelt synes vi, det er positivt, når der tages initiativer til at støtte udbredelsen af vedvarende energi. Og vi hilser i særlig grad velkommen, at man gør noget aktivt for at sætte gang i den grønne omstilling uden for de kollektive forsyningsområder, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, der repræsenterer installationsbranchen.

Til gengæld er han mere kritisk, når det gælder den konkrete ordning, hvor statslige midler efter hans opfattelse bruges til at skævvride markedet for grøn omstilling.

- Ifølge Energistyrelsens egen rapport (EA energianalyse) er støtteordningen hverken privatøkonomisk eller samfundsøkonomisk bedre end en løsning, hvor varmepumpen ejes af boligejeren. Dermed bidrager ordningen jo primært til at favorisere en forretningsmodel, som har vanskeligt ved at klare sig på kommercielle vilkår, siger han og uddyber:     

- Statens midler til grøn omstilling skal ikke gå til at støtte bestemte teknologier eller særlige forretningsmodeller, men skal i stedet skabe fri og reel konkurrence mellem alle markedets aktører og teknologier. Kun på den måde får vi mest (og bedst) mulig grøn omstilling for pengene.    

Ifølge ordningen er det et krav til de virksomheder, der skal kunne opnå støtte, at de både indkøber, ejer, installerer og driver varmepumperne. 

- Med de krav favoriseres 5 virksomheder, som på bekostning af alle øvrige aktører i marken kan tilbyde en forretningsmodel, der sætter konkurrencen ud af kraft. Det er kort sagt en diskriminerende ordning, og det skal statslige midler ikke bruges til, siger Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.