Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Sundt drikkevand skal være synligt – tak!

Nye regler vil ifølge TEKNIQ gøre det sværere for forbrugerne at gennemskue, om deres installationer er med til at sikre sundt drikkevand.

- Drikkevand er den fødevare, vi indtager mest af, og det er derfor helt afgørende, at sikkerheden og sundheden er i top i vandhaner og andre byggevarer, der er i kontakt med drikkevand. 

Sådan er budskabet fra Simon O. Rasmussen, underdirektør i installatørernes brancheorganisation, TEKNIQ. Reaktionen kommer oven på Trafik- og Byggestyrelsens forslag til en ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Bekendtgørelsen har som mål at forenkle og modernisere reglerne. Det bakker TEKNIQ op om, men samtidig advarer brancheorganisationen mod at slække på de krav, der i dag garanterer den høje danske drikkevandskvalitet. 

Ifølge udkastet fjernes kravet om dansk mærkning af vandhaner og giver mulighed for at markedsføre produkter med en dansk, svensk eller tysk godkendelse.

- Vi har ingen principielle indvendinger imod udvidelsen med svenske og tyske godkendelser. Det helt centrale er, at alle produkter i kontakt med drikkevand fortsat skal være hygiejnegodkendt, inden de kan markedsføres i Danmark. Vi advarer imidlertid mod, at man fjerner det danske mærkningskrav af godkendte produkter, som forslaget lægger op til, understreger Simon O. Rasmussen.  

Når det gælder netop mærkningen, er TEKNIQ på linje med en række andre organisationer, som Forbrugerrådet Tænk, Det Økologiske Råd samt foreningen Danske Vandværker. Alle advarer de mod forslaget om at droppe det nuværende ”dråbemærke”, der i dag er det synlige bevis på, at vandhaner og andre produkter er hygiejnisk godkendt til brug i danske drikkevandsinstallationer.

- Hvis mærkningen forsvinder, vil det være op til forbrugerne og installatørerne selv at finde frem til den nødvendige dokumentation for, at produkterne er godkendt. Det er en klar svækkelse af sikkerheden, vurderer Simon O. Rasmussen og uddyber: 

- Hygiejnegodkendelser af produkter skal være synlige for både forbrugere og branchens aktører. Ellers risikerer man at møde produkter på det danske marked, der ikke har den fornødne godkendelse – simpelthen fordi det bliver væsentligt vanskeligere at se, hvilke produkter der er godkendt til brug i Danmark.

TEKNIQ anbefaler derfor, at bekendtgørelsen stiller krav om en synliggørelse af godkendelsen på de enkelte produkter.

- Målet for bekendtgørelsen må jo være at sikre rent drikkevand til forbrugerne. Og det gøres bedst gennem en synlig godkendelse af de byggevarer, der er i kontakt med drikkevandet, konkluderer Simon O. Rasmussen.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.