Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


TEKNIQ bakker op om afskaffelse af PSO-afgift

En mere gennemsigtig finansiering hjælper den grønne omstilling ved at ligestille de mange former for vedvarende energi.

TEKNIQ roser de klare udmeldinger fra skatteminister Karsten Lauritzen og klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, som ønsker at afskaffe af PSO-afgiften.

- Ved at fjerne PSO-afgiften tages et vigtigt skridt til, at dansk energipolitik holder op med at belaste erhvervslivets konkurrenceevne mere end nødvendigt. Ved at finde en ny finansieringsform til den grønne omstilling, gøres omkostningerne til energipolitikken mere gennemsigtig, siger administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ, som repræsenterer installationsbranchen.

- Vi håber at de vedvarende energiteknologier ligestilles i energipolitikken. Skal klimamålene nås, må vindkraften suppleres med solceller, varmepumper og alle andre vedvarende energiformer, som trækker Danmark væk fra de fossile brændstoffer, siger Niels Jørgen Hansen.

- El bliver allerede nu i høj grad fremstillet med vedvarende energi. Der er grund til at fremme brugen af el, og vi skal ikke længere begrænse strømforbruget ved hjælp af afgifter. El indgår fx i varmepumpeteknologien, som rigtigt mange steder er den naturlige afløser for olie- og gasfyr, siger Niels Jørgen Hansen.

PSO-afgiften er oprindeligt indført for at fremme omstillingen til vedvarende energi og reducere CO2-udledningen. PSO-tariffen betales af virksomheder og husholdninger via elregningen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.