Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Solceller på slingrekurs – igen

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har i dag indkaldt folketingets partier for at vedtage et hasteindgreb, der øjeblikkelig lukker 60/40-støtteordningen for solceller. Det sker efter en markant stigning i antallet af ansøgninger til ordningen i foråret.

TEKNIQ har forståelse for et indgreb, der skal standse utilsigtet udnyttelse af 60/40-solcelleordningen.

- Vi kan imidlertid ikke forstå, at reaktionen skal være en lukning af ordningen. 60/40 ordningen har fungeret siden 1999 og lukningen af den vil føje sig til en uskøn række af indgreb mod solceller. Solcelleområdet har de senere år har lidt under skiftende regelsæt og en lang række begrænsninger i udbredelsen. Det har skabt stor usikkerhed omkring investeringer i solceller og har svækket markedet – i en tid, hvor solceller er inde en stærk teknologisk udvikling og samtidig oplever nogle kraftige prisfald, der gør teknologien stadigt mere konkurrencedygtig, siger underdirektør Simon O. Rasmussen, erhvervsorganisationen TEKNIQ, talerør for 2.800 virksomheder i installationsbranchen.

Solceller har mange fordele eksempelvis giver de ingen CO2 og har intet brændselsforbrug. De skaber stor decentralitet i energiproduktionen og er velegnede til at udjævne ubalance mellem forbrug og produktion i elsystemet – derfor er solceller også et godt supplement til vores vindmøllestrøm. Der udvikles i disse år batterisystemer til lagring af energi fx fra solceller – en model der indeholder nogle klare perspektiver på det lagringsproblem, Danmark er på vej imod.

- Solceller har fremtiden for sig og vil udgøre en væsentlig del af morgendagens energisystem. Det er en udvikling, vi ikke skal bremse eller lægge hindringer i vejen for. Derimod skal vi skabe ro om rammevilkårene og sikre langtidsholdbare løsninger, siger Simon O. Rasmussen.

- Ministeren slår fast, at man vil kigge nærmere på de øvrige støtteordninger til vedvarende energi. Det hilser vi velkommen og anbefaler, at man gennem det arbejde sørger for at sidestille solceller med øvrige VE-teknologier i relation til rammevilkår, og at der ikke opstilles andre begrænsninger for udbredelse af solceller end dem, der gælder for øvrige VE-teknologier, siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.