Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Pæn vækst i Installationsbranchen

For første gang siden finanskrisen steg aktiviteten i 2015 mærkbart i installationsbranchen. Væksten fortsætter i de kommende år, viser erhvervsorganisationen TEKNIQs markedsanalyse, som offentliggøres i dag.

Branchens omsætning voksede i 2015 med 6,6 procent til 46,7 milliarder kroner.

 • Installationsbranchen havde i 2015 mere fart på end dansk økonomi, der kun havde vækst i BNP på 1,2 procent. Aktiviteten blev øget med 2,9 milliarder kroner Det er den første markante fremgang for branchen siden finanskrisen. 

  • Lidt bedre konjunkturer i dansk økonomi medførte flere offentlige investeringer i nybyggeri, mens de private investeringer i nybyggeri fortsat ligger underdrejet. Det samlede nybyggeri ligger således fortsat på et historisk lavt niveau 
  • Der var en stigning i renovering både i private boliger og i erhvervslivet. 
  • Investeringer i energioptimering, automation og intelligente bygningsinstallationer i erhvervslivet påvirkede positivt.
  • Store offentlige byggeprojekter fx sygehusbyggerierne gik ind i en fase, hvor installationsarbejdet blev påbegyndt, også det påvirkede branchen positivt.

Branchen venter en moderat vækst i de kommende år.  

 • TEKNIQ vurderer, at branchen i 2016 opnår en samlet omsætning på 48,2 milliarder kroner svarende til en vækst på 3 procent. I 2017 ventes en stigning i omsætningen på 4 procent til 50,1 milliarder kroner.

  • Væksten forudsætter, at de positive tendenser i dansk økonomi og i branchen fortsætter.
  • TEKNIQ forventer, at nybyggeriet øges i 2016 og 2017.
  • Aktiviteten i store offentlige projekter fortsætter i de kommende år og påvirker primært branchens større virksomheder positivt.
  • Klargøring af boliger til flygtninge og udflytning af statslige arbejdspladser giver arbejde i branchen.
  • Renovering af private boliger stiger (understøttet af den grønne BoligJobordning), mens renovering af almene boliger og af offentlige bygninger falder fra et højt niveau og påvirker branchen negativt.

Beskæftigelsen steg i 2015 med mellem to og tre procent. 

 • Ifølge Danmarks Statistik steg beskæftigelsen med 6,2 procent, mens andre beskæftigelsestal viser en mere beskeden vækst. TEKNIQ vurderer, at en beskæftigelsesvækst på mellem to og tre procent afspejler virkeligheden. Ledigheden faldt ikke tilsvarende, hvilket tyder på at flere har fundet vej tilbage til branchen.
 
Beskæftigelsen stiger i de kommende år. 

 • TEKNIQ skønner, at beskæftigelsen stiger med 1½ procent i 2016 og med 2 procent i 2017. Beskæftigelsen i 2017 fordeler sig med 27.600 i elbranchen og 16.400 beskæftigede i vvs-branchen.

TEKNIQs administrerende direktør Niels Jørgen Hansen siger om udviklingen i 2015 og forventningerne til de kommende to år:


Branchen har haft et rigtig godt år. Kigger vi to år frem, tyder alt på, at installationsbranchen vil opleve en mere moderat vækst.

I 2015 var installationsbranchens vækst båret af offentlige investeringer i nybyggeri, hvoraf en del af projekterne fx sygehusbyggerierne var meget tekniktunge.

I 2015 oplevede branchen, at der kom mere gang i boligmarkedet med flere handler og øget privat forbrug. Der kom også mere gang i modernisering og renovering af boliger bl.a. med fokus på energirenovering. Dog var der stadig installatører, som ikke oplevede fremgang, særligt i udkantsområderne, hvor både private og erhvervslivet var mere forsigtige med investeringerne. 

Beskæftigelsen er steget, men ledigheden er ikke faldet tilsvarende – installationsbranchen er begyndt at trække medarbejdere tilbage til branchen, som under krisen fandt job i andre brancher. Blandt andet har faldet i oliepriserne medført, at mange elektrikere og vvs’ere har søgt tilbage til branchen. 

Nybyggeriet, især det private, befinder sig fortsat på et historisk lavt niveau. Derfor er det bekymrende, når der politisk tales om at bremse og udskyde allerede planlagte offentlige investeringer. Der fortsat er behov for investeringer i energieffektiviseringer af offentlige bygninger, hvis målene for den grønne omstilling skal nås.

Selvom om installationsbranchen har oplevet fremgang, er der fortsat uudnyttet kapacitet i branchen. Der er således stadig et stykke vej til, at branchen når niveauet fra før krisen, hvor installatørerne i 2008 omsatte for 54,1 mia. kroner - 14 procent over niveauet i 2015.

Politisk er det derfor vigtigt, at der er fokus på at sikre et erhvervsklima, hvor virksomhederne kan vækste og skabe arbejdspladser til gavn for samfundet. Hvis der for alvor skal skabes vækst i installationsbranchen, skal der gang i de private investeringer i nybyggeriet.

Niels Jørgen Hansen træffes på mobil 40 74 43 60

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.