Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Behov for bedre dialog med kommunen om flygtninge

Kun 16 procent af virksomhederne i installationsbranchen er inden for seneste år blevet kontaktet af deres lokale kommune med henblik på at ansætte en flygtning.

De danske vvs- og elinstallationsvirksomheder vil gerne ansætte flygtninge. Ifølge en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ Installatørernes Organisation har seks procent af virksomhederne (svarende til 168 virksomheder) inden for det seneste år ansat en eller flere flygtninge i enten virksomhedspraktik, en løntilskudsordning eller i ordinær ansættelse.

Men samtidig viser undersøgelsen, at kun 16 procent af TEKNIQs medlemsvirksomheder er blevet kontaktet af deres respektive kommuner med henblik på at ansætte flygtninge. 

”Installationsbranchen er mere end parat til at løfte sin del af den vigtige opgave, når det gælder om at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Men skal det lykkes, er det afgørende, at det sker i samspil med kommuner og jobcentre. Der er tale om specialiseret arbejde, som kræver, at både de faglige og sproglige kompetencer er i orden hos flygtningen. Og denne del af opgaven kan virksomhederne ikke løse alene,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ. 

Ifølge TEKNIQs medlemsundersøgelse er det ikke økonomi, men derimod sprog og faglige kompetencer, som er de største barrierer, når der skal skabes plads til flygtninge i specialiserede fag med høje faglige krav. 

At ikke flere virksomheder er blevet kontaktet, kan ifølge Tina Voldby være en stor del af forklaringen på, at der generelt ikke er flere danske virksomheder, som har slået dørene op for de flygtninge, der i disse år ankommer til landet med et forståeligt behov for i højere grad at blive integreret på jobmarkedet. 

”Vi opfordrer derfor til, at kommunerne og især jobcentrene i højere grad indgår i dialog med virksomhederne. Kun på den måde kan vi i endnu højere grad være med til at løfte den både vigtige og relevante opgave med at byde flygtningene velkomne på det danske arbejdsmarked,” siger Tina Voldby.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.