Installatørerne har de mest positive forventninger i byggeriet

El- og vvs-virksomhederne ser lyst på fremtiden – både når det gælder omsætning og beskæftigelse.

De danske el- og vvs-virksomhederne havde i oktober 2016 de mest positive forventninger af alle byggeriets brancher til den fremtidige udvikling i omsætning og beskæftigelse de kommende tre måneder. Det viser helt nye tal for byggeriets konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

De positive forventninger kan også aflæses i installatørernes ordrebøger. I oktober 2016 havde el- og vvs-virksomhederne i gennemsnit en ordrebeholdning på henholdsvis 5,3 og 5,2 måneder. Det er en stigning på knap en måned for begge brancher i forhold til oktober 2015.

”De positive forventninger er et udtryk for, at installationsbranchen er inde i en god udvikling med en pæn aktivitetsvækst. Samtidig er branchen mindre påvirket end andre dele af byggeriet af, at vinteren nærmer sig,” siger Rasmus Larsen, økonomisk konsulent i TEKNIQ.

”Derudover så bidrager den grønne omstilling i form af energieffektivisering og automation i industrien til branchens aktivitet. Det skal dog bemærkes, at det ikke er alle markeder og geografiske områder i installationsbranchen, der er præget af samme optimisme,” fastslår han.

Installatørernes forventninger til de næste tre måneder

Bemærk: Nettotallet viser forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative bedømmelser.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.