Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Ja tak til at dele sol og vind mere lige

Øget fokus på energieffektiviseringer og mere lige vilkår for sol- og vindenergi. Energikommissionens anbefalinger vil komme både klimaet, erhvervslivet og danskerne til gavn, mener TEKNIQ.

"Hverken sol eller vind kan alene dække Danmarks behov for grøn energi, og derfor er Energikommissionens forslag om en mere teknologineutral udbudspolitik sød musik i vores ører. Vi er meget enige i, at det skal være markedsudviklingen og ikke skiftende politiske flertal, der bestemmer, om det skal være sol, vind eller biomasse, der leverer energien til den grønne omstilling," siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

”Hidtil har vi oplevet, at ikke mindst solcelleteknologien har tabt kampen om støttekronerne og derfor har haft svært ved at opnå fodfæste på det danske marked – selvom det er en både billig og effektiv måde at producere energi på. Ved at indføre mere lige vilkår for de forskellige teknologier, kan vi i sidste ende sikre, at vi får mest mulig grøn omstilling for pengene,” siger han.

Energikommissionen foreslår desuden, at der kommer mere fokus på energieffektiviseringer. Rapporten understreger således, at energibesparelserne skal prioriteres, hvor det er billigere at spare el end at producere mere af den.

"Det er helt oplagt, at det især kommer til at ske inden for boligområdet. Bygningsmassen står i dag for 40 procent af det samlede energiforbrug, så hvis regeringens mål om et fossilfrit Danmark i 2050 skal opfyldes, bliver vi nødt til at skrue op for energieffektiviseringerne," siger Simon O. Rasmussen.

”Vi er grundlæggende enige i, at støtten til vedvarende energi over tid bør udfases som led i en omkostningseffektiv grøn omstilling. Men vi kommer ikke uden om, at støtte i dag er afgørende for boligejerne, når de skal beslutte, om de vil energirenovere deres huse. Til at drive den fortsatte energirenovering er der derfor brug for støtteordninger, der fastholder den nødvendige mængde energirenoveringer i bygningsmassen – og gør det på en omkostningseffektiv måde. Det bør samtidig ske via gennemskuelige og langsigtede støtteordninger, så både boligejere, producenter og installatører ved præcis, hvad de har at rette sig efter.”

En mere fleksibel energiproduktion

Klimakommissionen lægger også op til, at energisystemet i højere grad indrettes på mere fleksibel energiproduktion, hvor decentrale løsninger som varmepumper, solceller og batterier kan spille en større rolle. Og det hilser TEKNIQ velkommen.

”I takt med at energiproduktionen bliver stærkere baseret på sol og vind, får vi et mere svingende produktionsapparat. Derfor får vi brug for langt større fleksibilitet i vores energiproduktion. Den fleksibilitet kan opnås via flere decentrale løsninger, og samtidig vil det styrke den integration af energisystemet, som er helt nødvendig i fremtidens energisystem,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ bakker også op Energikommissionens tanker om en omlægning af energiafgifterne, selv om der kun er tale om en anbefaling og ikke et konkret forslag.

"Vi håber, det vil udmønte sig i lavere elafgifter, da de i dag er en bremseklods for udbredelsen af grønne, elbaserede energiteknologier som for eksempel varmepumper," siger Simon O. Rasmussen. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.