Positiv udvikling i installationsbranchen

Danmarks Statistiks konjunkturbarometre bekræfter, at det går fornuftigt fremad i installationsbranchen.

El- og vvs-virksomhederne har i april 2017 tilkendegivet, at de har positive forventninger til udvikling i omsætning og beskæftigelse i de kommende tre måneder. Det viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometre.

”Det er også positivt, at 64 procent af el- og vvs-virksomhederne ikke oplever nogen produktionsbegrænsninger. 13 procent af virksomhederne oplever, at mangel på efterspørgsel begrænser aktiviteten, og den største aktivitetsbegrænsning er mangel på arbejdskraft, som 22 procent af installationsvirksomhederne påvirkes af,” siger økonomisk konsulent Rasmus Larsen.

I 2016 steg andelen af el- og vvs-virksomheder, der oplevede mangel på arbejdskraft, men i de fire første måneder af 2017 har mangel på arbejdskraft ligget stabilt på godt 20 procent.

Samtidig oplever virksomhederne en stigende efterspørgsel. Fra januar til og med april har el- og vvs-virksomhederne i gennemsnit haft 5,2 måneders arbejde i ordrebøgerne. Det er en stigning på 0,4 måned for elvirksomhederne og 0,8 måned for vvs-virksomhederne i forhold til samme periode i 2016.

”Det går bedre i branchen, og det skyldes flere faktorer. Væksten i dansk økonomi stimulerer branchen, og flere store bygge- og anlægsprojekter som f.eks. hospitalsbyggerierne er nu så fremskredne, at installatørerne efterspørges. Derudover betyder fremgangen på boligmarkedet mere boligbyggeri og –renovering,” siger Rasmus Larsen.

Udviklingen i konjunkturbarometrene stemmer overens med TEKNIQs Markedsanalyse 2017 fra marts, der skønner en moderat vækst på 3,5 procent i installationsbranchen i 2017.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.