Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Offentlig vækst kan koste dyrt for erhvervslivet

Hos TEKNIQ advarer man mod at lade de offentlige udgifter vokse yderligere. I stedet bør man rette blikket mod det, der primært er med til at skabe og fastholde den økonomiske fremgang – bedre vilkår for dansk erhvervsliv.

Regeringens finanslovsforslag, der blev præsenteret i dag, lægger bl.a. op til en offentlig vækst på 0,5 procent (heraf er de 0,2 procent dog afsat til sikkerhed). En udmelding, som ifølge TEKNIQ kan være problematisk for erhvervslivet.

”Heldigvis er der ved at være vækst i den private sektor. Men skal det fortsætte, skal forudsætningerne være til stede – og det handler bl.a. om, at der skal være en tilstrækkeligt stor arbejdsstyrke til rådighed,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

”Derfor advarer vi imod at lade den offentlige sektor lægge beslag på en endnu større del af samfundets ressourcer, herunder ikke mindst arbejdsstyrken. Med en stigning på 0,5 procent i de offentlige udgifter er man tæt på smertegrænsen. Så vi opfordrer til, at man fra regeringens side ikke lader sig presse til yderligere udgiftsstigninger,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.