Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


TEKNIQ: Grøn strategi bør gå på to ben

I en ny rapport fokuserer Klimarådet blandt andet på behovet for en udbygning af den vedvarende energi og delvist teknologineutrale udbud. TEKNIQ understreger dog, at det er nødvendigt også at fokusere på behovet for energibesparelser.

Vi har brug for at sætte fart på udbygningen af den vedvarende energi (VE), hvis Danmark skal nå klimamålene i 2030. Og skal det mål nås, er der fortsat behov for støtte til VE-teknologierne. Det slås fast i en ny rapport fra Klimarådet, ”Fremtidens Vedvarende Energi”.

”Der er god fornuft i at understøtte udbygningen af den vedvarende energi, som på ingen måde er gratis at etablere. Men samtidig er det afgørende, at man bruger de tilsvarende ressourcer på at fremme energibesparelser. En fremtidig energipolitik bør med andre ord gå på to ben, hvis vi skal nå de opstillede klimamål,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør hos TEKNIQ.

I rapporten anbefaler Klimarådet, at man på kort sigt benytter teknologineutrale udbud, hvor landvind og sol konkurrerer om støtte i fælles udbud – mens andre vedvarende energiteknologier som havvind og biomasse holdes uden for de fælles udbud.

”Udgangspunktet med teknologineutrale udbud er helt rigtigt, men de bør omfatte alle VE-teknologier – og det gælder også havvind. Kun ved at stille alle VE-teknologier lige kan vi understøtte den frie konkurrence og dermed sikre, at vi får mest mulig vedvarende energi for pengene,” siger Niels Jørgen Hansen.

Klimarådet anbefaler også, at der opstilles en række nationale klimastrategier for henholdsvis bygninger, transport, landbrug og affald.

”Det kan vi kun bifalde. Eksempelvis inden for bygninger vil en klimastrategi med klart definerede pejlemærker gøre det lettere at arbejdet effektivt frem mod de ønskede klimamål og hele tiden være på forkant med, hvor langt man er nået,” siger Niels Jørgen Hansen.

Han bakker desuden op om Klimarådets anbefaling af, at en kommende energiaftale bør bygge på et bredt politisk fundament.

”Kun på den måde kan vi sikre det ønskede stabile grundlag for energipolitikken de kommende år. Og det er nødvendigt, hvis vi skal nå de ønskede klima- og energimål på både kort og langt sigt,” siger Niels Jørgen Hansen.

Download Klimarådets rapport.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.