Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Varmepumper skal blæse ligeligt for alle

Tre udvalgte virksomheder får nu et særligt tilskud til at udrulle varmepumper til deres erhvervskunder. Hos brancheorganisationen TEKNIQ kritiserer man ordningen som konkurrenceforvridende og forfejlet.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har udpeget tre virksomheder, der nu får støtte på 11 millioner kroner til at tilbyde varmepumper til i alt 375 erhvervsvirksomheder. En ordning, der ifølge TEKNIQ skævvrider markedet for varmepumper.

”Flere varmepumper hjælper den grønne omstilling godt på vej, og det er positivt, at man styrker udbredelsen af varmepumper blandt erhvervsvirksomheder. Men denne ordning forkæler en bestemt forretningsmodel, mere end den fremmer varmepumperne. Efter vores mening er det grundlæggende forkert at favorisere én bestemt finansieringsmodel frem for andre,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

”TEKNIQ er ikke tilhænger af, at man bruger skattemidler til at støtte særlige forretningsmodeller,” siger Simon O. Rasmussen.

De tre udvalgte varmepumpeleverandører vil gøre det muligt for udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder at få varmepumper på abonnement – en ordning, der altså støttes med 11 millioner kroner.

Hos TEKNIQ er opfattelsen, at statslige støttekroner skal øremærkes til at understøtte og styrke den grønne omstilling.

”Støtte skal ske på lige markedsvilkår og ikke fremme forretningsmodeller for udlejning af varmepumper på bekostning af modeller, der sælger varmepumper. Dernæst skal støtte ikke være forbeholdt nogle få udbydere, som med statsstøtte i ryggen får en urimelig fordel i forhold til konkurrerende virksomheder," siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ anbefaler derfor, at man bruger de offentlige midler til at understøtte den frie konkurrence på markedet for varmepumper.

”På den måde kan alle forretningsmodeller og teknologier konkurrere på lige vilkår. Det er den bedste løsning, når vi skal sikre mest mulig grøn omstilling for pengene,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.