Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Gør BoligJobordningen permanent

Der er fortsat brug for et økonomisk tilskud, hvis boligejerne skal blive ved med at investere i energieffektivisering og vedvarende energiløsninger. Det mener TEKNIQ, som opfordrer politikerne til at finde en permanent tilskudsordning, når BoligJobordningen udløber ved udgangen af 2017.

Der er behov for en permanent tilskudsordning, hvis boligejerne fortsat skal have fokus på investeringer, der sparer på energiforbruget, og på mere grønne energiløsninger til erstatning af fx oliefyr som opvarmningskilde. Sådan lyder udmeldingen fra TEKNIQ i forlængelse af de seneste dages debat med politiske udmeldinger, der spænder lige fra socialdemokraternes ønske om at sløjfe BoligJobordningen til Dansk Folkeparti, som vil gøre ordningen permanent.

”Det afgørende for os er egentlig ikke, om BoligJobordningen hedder det ene eller det andet. Det vigtige er, at man politisk erkender, at der fortsat er brug for et økonomisk incitament til, at især de private boligejere energirenoverer deres huse,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Mere end to tredjedele af de danske bygninger er bygget før 1980. Potentialet for at reducere det samlede energiforbrug er derfor enormt. Alligevel så viser undersøgelser fra blandt andet Bolius, at boligejernes interesse for at spare på energien generelt bliver mindre og mindre.

”Derfor er der også god grund til fra politisk hold at gøre endnu mere for at understøtte energibesparelser og den grønne omstilling – ellers vil det ikke lykkes at leve op til EU’s klimamål, som kræver en samlet reduktion af drivhusgasudledningen i EU på 20 procent inden 2020”, siger Tina Voldby.

BoligJobordning har ifølge TEKNIQ også haft en stor samfundsmæssig værdi ved at medvirke til at reducere det sorte arbejde.

”Den nuværende BoligJobordning udløber ved årsskiftet. Derfor er det helt afgørende, at man politisk i god tid får taget stilling til, om BoligJobordningen skal videreføres i sin nuværende form. Under alle omstændigheder er der fortsat brug for initiativer og egentlige tilskudsordninger for at få de danske boligejere til at tænke og handle grønt. For grøn tankegang er ikke noget, der kommer af sig selv, og den er ikke gratis,” siger Tina Voldby.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.