Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Langt flere seniorer på arbejdsmarkedet

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der siden 2008 er sket en stor stigning i antallet af erhvervsaktive over 67 år – ikke mindst i installationsbranchen, hvor antallet af seniorer er steget med hele 76 procent.

Der er sket en stor stigning i antallet af beskæftigede over 67 år på arbejdsmarkedet. Hvis man kigger på alle erhverv, er der i perioden fra 2008 til 2015 kommet 66 procent flere seniorer på arbejdspladserne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ét af de steder, hvor man har oplevet en markant stigning i antallet af beskæftigede på over 67 år, er i installationsbranchen. I 2008 var der blot 655 medarbejdere og selvstændige i den nævnte aldersgruppe, som fortsat arbejdede, mens tallet i 2015 var steget til 1.154 – en stigning på hele 76 procent. 

De 1.154 seniorer er fordelt på cirka 40 procent selvstændige og 60 procent medarbejdere.

”Det er meget positivt, at så mange i en relativt sen alder vælger fortsat at være aktive i branchen. Virksomhederne kan på den måde trække på den enorme erfaring, seniorerne byder ind med, og det er et aktiv for hele branchen,” siger Tina Voldby, der er underdirektør i TEKNIQ.

”De kommende år skal vi videre den vej og fortsat bestræbe os på at gøre det mere attraktivt at arbejde længere,” understreger hun.

Ikke mindst mange selvstændige i installationsbranchen bliver ved med at arbejde i en sen alder.

”Selvom det for nogen er en økonomisk nødvendighed, så er det for langt de fleste lysten til fortsat at udvikle deres virksomheder, der driver den aktive alderdom,” vurderer Tina Voldby. 

Antallet af medarbejdere over 67 år i installationsbranchen.

Kilde: Danmarks Statistik

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.