Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

TEKNIQ: Energispareordningen skal gøres gennemskuelig

Der er brug for klarere regler for og en mere overskuelig organisering af Energispareordningen, hvis vi vil komme snyderi til livs og genoprette ordningens troværdighed. Sådan lyder meldingen fra TEKNIQ.

Der er stadig store problemer med Energispareordningen, der bruges som økonomisk tag selv-bord af firmaer med en tvivlsom tilgang til ordningens formål: At sikre størst mulige energibesparelser. Det blev dokumenteret i TV2 Nyhederne onsdag aften.

”Det understreger desværre, hvad vi tidligere har sagt. Hvis ordningens troværdighed skal genskabes, er der brug for at organisere Energispareordningen anderledes og mere gennemsigtigt, så man kan få klarhed over, hvad midlerne bruges til, og så alle får lige adgang til at bringe dem i spil,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ.

”Som det er lige nu, kan hvert af de cirka 450 energiselskaber, ordningen omfatter, selv vælge, hvordan de vil bruge den. Det betyder også, at det nærmest er umuligt for forbrugerne at finde ud af, hvilke støttemuligheder de har. Og for de øvrige aktører – herunder installatørerne – er det vanskeligt at tilrettelægge indsatsen effektivt,” forklarer han.

Den nuværende struktur er ifølge TEKNIQ ineffektiv og leverer langt fra de energibesparelser, den burde.

”En bedre organisering af indsatsen kan skabe væsentlig flere energibesparelser for de samme penge. En revision af ordningen er påkrævet nu, og politikerne bør have for øje, at energibesparelser skal udføres af dem, der gør det mest effektivt og med færreste mulige administrationsomkostninger,” siger Simon O. Rasmussen.

”Hos TEKNIQ mener vi, at konkurrencen i ordningen skal styrkes væsentligt. Indsatsen skal stå åben for alle aktører – og tilskuddene skal uden undtagelse gå til at støtte de billigste og mest effektive løsninger. Det sker ikke i dag, og det underminerer energispareindsatsen.”

Sidste år blev der udbetalt 1,6 mia. kroner i støtte via ordningen.

”Det er penge, vi alle har været med til at betale over energiregningerne. Derfor er det også rimeligt at forlange, at vi får størst mulige energibesparelser for pengene,” understreger Simon O. Rasmussen.

Allerede i august bad Folketinget om, at Rigsrevisionen skulle kigge nærmere på Energispareordningen, fordi meget tyder på, at der er markante problemer med ordningen.

”Vi tror stadig på, at en Energispareordning er den rigtige løsning til at nå de danske energisparemål. Men vi opfordrer ministeren til snarest at give den nugældende ordning et grundigt eftersyn og fjerne de åbenbare unoder, den indeholder,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.