Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Installatører vil ansætte flere lærlinge

De danske installationsvirksomheder vil bl.a. løse rekrutteringsudfordringerne ved i endnu højere grad at ansætte lærlinge. Det viser en medlemsundersøgelse fra TEKNIQ.

El- og vvs-installationsvirksomhederne har i stigende grad problemer med at skaffe tilstrækkeligt med medarbejdere. Men samtidig er man klar med løsninger, der skal være med til at fastholde den positive udvikling med stigende omsætning, som branchen er inde i.

Ifølge en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ vil virksomhederne især ansætte flere lærlinge – hele 59 procent af installatørerne vil benytte denne mulighed. Derudover vil 31 procent i højere grad ansætte nyuddannede lærlinge.

”Det tegner et billede af en branche, som i høj grad lever op til sit ansvar, når det gælder om at sikre en stadig strøm af kvalificeret arbejdskraft. I forvejen ligger installationsbranchen helt i top, når det gælder lysten til at tage lærlinge, og det er meget positivt, at denne tendens ser ud til at fortsætte,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Helt konkret så svarer 23 procent af installationsbranchens virksomheder, at de planlægger flere lærlingeansættelser i 2017, mens kun seks procent vil ansætte færre. I 2016 var de tilsvarende tal henholdsvis 21 og 11 procent. Dermed fortsætter udviklingen fra de tidligere år med en stigende lyst til at ansætte lærlinge.

”Derudover kan vi se, at installatørernes ambitioner om flere lærlingeansættelser også omsættes til handling. De seneste tre år i træk er der således blevet indgået stadig flere uddannelsesaftaler på både elektriker- og vvs-energiuddannelserne,” siger Tina Voldby.
Hun understreger samtidig, at udfordringen først og fremmest bliver at skaffe tilstrækkeligt med lærlinge.

”Især på vvs-energiområdet har vi brug for at flere unge søger ind på uddannelserne. Og der er masser af gode grunde til at gøre det. Både el- og vvs-branchen rummer masser af spændende karrieremuligheder, løn under uddannelse og altså et tydeligt behov for de færdigheder og den opdaterede viden, de unge kan byde ind med, når de har gennemført deres uddannelse,” siger Tina Voldby.

Sidste år ansatte el- og vvs-virksomhederne 17 lærlinge per 100 svende, mens det gennemsnitlige tal for hele byggebranchen var 11 og fem i industrivirksomhederne.

Ud over ansættelsen af flere lærlinge forventer 42 procent af el- og vvs-virksomhederne også at anvende flere tiltag for at fastholde deres eksisterende medarbejdere. Derudover vil henholdsvis 25 og 13 procent i højere grad efteruddanne og karriereudvikle deres ansatte.

Insta1


Insta 2TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.