Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Ny ordning spænder ben for den frie konkurrence

Energistyrelsen har i dag åbnet op for ansøgninger til en støtteordning, der fremmer varmepumper på abonnement, som etableres i virksomheder. Men ifølge TEKNIQ er det svært at se rimeligheden i en dyr ordning, der favoriserer en enkelt forretningsmodel på bekostning af andre.

Det er nu muligt at søge tilskud hos Energistyrelsen om støtte til fremme af varmepumper på abonnement til erhverv. Hos TEKNIQ mener man, det generelt er positivt, at der tages initiativer til at støtte udbredelsen af vedvarende energi.

”Men vi mener ikke, det er en samfundsopgave at bruge statsstøttemidler til at fremme nogle få udvalgte virksomheders særlige forretningsmodel, som det er tilfældet her med varmepumper på abonnement,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ.

Energistyrelsen har tidligere selv konkluderet, at en tilsvarende støtteordning økonomisk set ikke var en mere attraktiv løsning for slutbrugeren end en løsning, hvor bygningsejerne selv ejer varmepumpen. Derfor er man hos TEKNIQ uforstående overfor, at styrelsen nu har valgt at give statsstøtte til en udvalgt forretningsmodel.

”Som situationen er nu med den nye ordning, betyder det, at kun nogle få varmepumpeleverandører får statstilskud til at sænke prisen på deres særlige forretningsmodel. Det skaber ulige konkurrence,” siger Simon O. Rasmussen.

Han har svært ved at se rimeligheden i at bruge et større millionbeløb på udvikling af en ordning, som i øvrigt allerede findes og udbydes i markedet.

”Vi havde i stedet gerne set en øget støtte til udbredelsen af varmepumper i forbindelse med elektrificeringen af det danske energisystem,” siger han og uddyber:

”I TEKNIQ anbefaler vi også fremover, at man i stedet bruger midlerne til at understøtte en fri og teknologineutral konkurrence på markedet, så alle forretningsmodeller og teknologier kæmper på lige vilkår. På den måde får man mest mulig grøn omstilling for pengene.”

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.