Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Brug for at styrke AMU

Dansk El-Forbund og TEKNIQ opfordrer regeringen til at styrke AMU og samtidig fastholde kompetencefondenes centrale rolle.

Der er behov for en gennemgribende renovering af hele AMU-systemet, mener Dansk El-Forbund og TEKNIQ.

Som led i de kommende trepartsforhandlinger har VEU-ekspertgruppen i dag offentliggjort en række anbefalinger, som skal justere det nuværende system. Og det er ifølge Dansk El-Forbund og TEKNIQ tiltrængt, for Danmark har mere end nogensinde brug for videre- og efteruddannelse.

”Der er brug for, at finansieringen styrkes, så AMU-udbuddet bliver bedre, mere troværdigt og præget af større kvalitet,” siger Jørgen Juul Rasmussen, formand for Dansk El-Forbund.

”Tilliden til AMU skal genoprettes, så det igen bliver stedet, hvor virksomheder og medarbejdere kan sikre sig den nødvendige løbende opdatering af de faglige og tekniske kompetencerne,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Derfor er de to organisationer heller ikke overbeviste om, at ekspertgruppens forslag om en kraftig reducering af antallet af AMU-kurser er den rette vej at gå. Risikoen er, at virksomheder og medarbejdere skal betale dobbelt - først til et AMU-system, som ikke leverer varen, og derefter til private udbydere, som leverer de målrettede tekniske kurser.

Samtidig er der er risiko for utilsigtede konsekvenser, hvis reduceringen betyder beskæringer i de teknisk faglige AMU-kurser, som er helt nødvendige for, at faglærte konstant kan følge med den teknologiske udvikling.

Øget fokus på erhvervsakademiernes udbud

TEKNIQ og Dansk El-Forbund understreger samtidig, det er nødvendigt med et øget fokus på erhvervsakademiernes udbud af tekniske efteruddannelser. Det gælder både som akademiuddannelser og som enkeltstående kurser, der giver afgørende videreuddannelsesmuligheder for faglærte - herunder elektrikerne.

Det handler ikke mindst om mulighederne for konstant at opdatere det tekniske udstyr som for eksempel automatiske anlæg, robotter og komponenter, der indgår i intelligente bygningsinstallationer og avanceret energistyring.

Fasthold kompetencefondenes rolle

Med de nye overenskomster fra foråret har TEKNIQ og Dansk El-Forbund selv afsat 4 millioner kroner til at løfte ufaglærte til faglærte inden for el-branchen og 11 millioner kroner til elektrikere, der uddanner sig på akademiniveau. Det sker via kompetencefondene, og de to organisationer understreger derfor vigtigheden i at fastholde kompetencefondenes centrale rolle.

De to organisationer har i fælleskab analyseret fremtiden inden for installationsbranchen. Senest med analysen Installation 4.0. Analysen viser, at fem år ude i fremtiden, i 2022, vil elektrikernes arbejde være stærkt forandret, og virksomhederne er udfordret af at levere og anvende robotter, automatisering, virtual reality, Internet of Things, brug af Big Data og de fortsatte ønsker til grøn omstilling.

”Med den teknologiske udvikling er livslang læring alvor, og ikke kun en frase.  I de nye overenskomster har arbejdsgiverne og vi sikret bedre muligheder for at deltage i uddannelse, men der skal mere til. Regeringen må også være parat til at bidrage. Kvalitet koster, hvis danske lønmodtagere skal følge med den hastige udvikling,” siger Jørgen Juul Rasmussen, formand for elektrikerne i Dansk El-Forbund.

”Virksomhederne er afhængige af den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det forudsætter, at kravene til kompetencer og udbuddet af uddannelse hænger bedre sammen end i dag. Vi ved, at fremtiden konstant vil byde på nye krav til opdateret viden. Ikke mindst i et område som installationsbranchen, hvor kravene til innovative og værdiskabende løsninger udvikler sig hele tiden,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Se analysen Installation 4.0 her!


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.