Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Installatører har svært ved at skaffe arbejdskraft

De danske installationsvirksomheder oplever i stigende grad, at det er en udfordring at skaffe medarbejdere. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ.

De danske installationsvirksomheder har fået sværere ved at finde nye medarbejdere. I en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ svarer 58 procent af virksomhederne, at det er sværere at rekruttere medarbejdere i dag end for 12 måneder siden (mens kun to procent siger, det er blevet lettere). I 2016 var det tilsvarende tal på 54 procent og i 2014 helt nede på 23 procent.

”Det er en naturlig konsekvens af, at der igen er kommet gang i installationsbranchen, og at ordrebøgerne gradvist bliver fyldt. Det er selvfølgelig positivt. Men vi risikerer, at manglen på arbejdskraft kan blive en alvorlig stopklods for væksten, siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Faktisk har hele 27 procent af installationsvirksomhederne i april måned oplevet at søge forgæves efter arbejdskraft.

”Heldigvis er installationsbranchen god til at finde løsninger, når opgaverne skal udføres. Men de nye tal viser, at rekrutteringen af medarbejdere er en udfordring, som skal løses her og nu.”

”El- og vvs-installatørerne har tradition for at ansætte flere lærlinge, og det bliver der mere end nogensinde brug for nu, og der arbejdes også intenst på at styrke optaget på uddannelserne. Samtidig er der behov for at trække flere af de elektrikere og vvs’ere, som tidligere har forladt branchen, tilbage til installationsvirksomhederne,” siger Tina Voldby.

Og der er ikke umiddelbart meget, som tyder på, at det bliver lettere at rekruttere de kommende år. I 2017 svarede 54 procent af installatørerne, at de forventer, det vil blive sværere at rekruttere arbejdskraft de kommende to år, end det er i dag. Det skyldes ikke mindst, at der er en forventning om fortsat vækst i branchen og dermed et øget behov for arbejdskraft.

TEKNIQs tal bekræftes desuden af den netop offentliggjorte undersøgelse fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der viser, at både elektrikere og vvs’ere er på top-10 over de stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.


Udfordringer med rekruttering

Kilde: TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.