Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Klimarådets anbefalinger er sund fornuft

Der er brug for at spare på energiforbruget i de eksisterende bygninger, hvis Danmark skal nå sine CO2-mål. Derfor glæder det TEKNIQ, at Klimarådet i et nyt forslagskatalog blandt andet anbefaler energirenovering af landets boliger.

Danmark kan høste væsentlige klimagevinster frem mod 2030 ved at fremme energirenovering af eksisterende bygninger. Det er én af anbefalingerne i et nyt katalog fra Klimarådet. Heri anbefales en række løsninger, der kan hjælpe Danmark med at nå vores CO2-mål.

”Klimarådets anbefalinger understreger, at det vigtigste tiltag for at reducere CO2-udslippet i Danmark handler om energieffektivisering af de bestående bygninger. Den udvikling går i øjeblikket for langsomt, og der er behov for nye tiltag for at sætte gang i flere energirenoveringer af bygningsmassen. Olie og gaskedlerne i vores huse skal erstattes af vedvarende energi fra varmepumper, solceller eller træpillefyr. Det er også vigtigt, at de offentlige bygninger viser vej mod et grønnere Danmark,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

Anbefalingerne fra det uafhængige klimaråd vil blive inddraget, når energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) inden 2018 skal sammensætte den overordnede strategi for, hvordan Danmark skal nå CO2-målene.

”Vi håber, at regeringen vil benytte lejligheden til at fokusere på løsninger, der sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling. Regeringen kan med fordel stramme afgifterne på de fossile brændsler, som vi skal afskaffe og i takt hermed reducere afgifterne på de vedvarende energiløsninger, vi har brug for at fremme. Samtidig bør man overveje at hæve tilskuddene fra energiselskabernes energispareordning til de tiltag, der bedst understøtter denne udvikling”, siger Simon O. Rasmussen.

Han er også enig med Klimarådet i, at de hastigt faldende priser på solceller og vindmøller bør få regeringen til at overveje, om ikke man kan indfase vedvarende energi hurtigere end hidtil besluttet.

”De kommende år vil vi i stigende grad opleve, at opvarmningen af vores boliger elektrificeres – særligt hvis det lykkes at indfase flere varmepumper. Det vil hjælpe den grønne omstilling godt på vej. Men tempoet i den grønne omstilling skal øges, og derfor er der brug for at opbygge mere solcelle- og vindmøllekapacitet, så vi hurtigere kan nedbringe kulafbrændingen på traditionelle kraftværker,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.