Læs rapporten 

Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Installationsbranchen skal være teknologisk frontløber

En række nye teknologier vil skabe nye muligheder for vækst i installationsbranchen og i resten af Danmark. Det viser en ny fælles rapport, der er udarbejdet af analysehuset Qvartz for fire organisationer fra lønmodtager- og arbejdsgiversiden, der tegner installationsbranchen.

Nye teknologier som Internet of Things, robotter og data analytics vil føre til store forandringer i installationsbranchen og mange danskeres hverdag. Markedet vil ændre sig, og virksomhederne, producenterne og kunderne vil få nye roller i værdikæden. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra analysehuset Qvartz.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ, der repræsenterer vvs-og elinstallationsvirksomhederne. 

”Det er installationsbranchen, der sørger for, at ny teknologi omsættes til konkrete fordele i hverdagen. Installationsbranchen har i de senere år oplevet en historisk vækst på tre procent om året. Ny teknologi vil sætte yderligere skub i væksten i de kommende år, hvis branchen udnytter mulighederne. Og det kræver nye forretningsmodeller med fokus på systemleverancer og it-kompetencer,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ om baggrunden for rapporten.

Nye forretningsmodeller og flere kompetencer 

En af de seks teknologier, som vil få størst betydning for branchen, er Internet of Things, der via sensorer og udveksling af data gør apparater i stand til at ”tale med hinanden”. 

Der vil også være flere opgaver inden for automation, hvor flere installationsvirksomheder allerede i dag har specialiseret sig i automatisering og robotter i industrien og intelligent styring af komplekse installationer i boliger og erhverv. Desuden vil der være et stadig større behov for at håndtere de stigende mængder data. Det kræver flere nye kompetencer. 

”Rapporten sammenligner elektrikernes situation med den autobranche, der skulle håndtere de mange computere, der er bygget ind i bilerne. Jeg mener nu, elektrikerne står langt bedre. Vi har altid set videre- og efteruddannelse som et uomgåeligt krav, og sammen med TEKNIQ har vi også strikket en helt ny elektrikeruddannelse sammen, så den er opdateret med den nyeste teknologiske viden. Samtidig vil vi naturligvis løbende videreudvikle elektrikernes kompetencer – særligt på IT-området, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund, fagforbundet for Danmarks elektrikere.

Mere komplekse opgaver

Installationerne vil blive mere komplekse, og samtidig vil der blive mindre af det manuelle arbejde. Qvartz vurderer, at brugen af robotteknologi i branchens egne leverancer – for eksempel i form af borerobotter - og Augmented Reality vil føre til en produktivitetsforbedring. Men i det store billede vil det ikke fylde meget. Og samlet set vil beskæftigelsen stige på grund af flere opgaver i forbindelse med Internet of Things, den grønne omstilling og robotter, som til gengæld også vil kræve flere nye kompetencer: 

”Det ligger i vores fag, at vi i vores daglige arbejde både bruger hænderne og hovedet. Vi er vant til at supplere vores håndværk med teknologisk viden, og vores medlemmer vil også være klar til at håndtere de nye digitale værktøjer og få de nødvendige kompetencer,” siger forbundsformand Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet. 

Kompleksiteten øges også for kunderne, der gerne vil have hele løsninger, enkle brugerflader og systemleverancer, hvor virksomhederne både står for rådgivning, installation og service. Det vil også omfatte service baseret på data om for eksempel energiforbruget i en bygning. 

”Installationsbranchens virksomheder og medarbejdere er tættere på kunderne end for eksempel producenterne, og det kan vi drage nytte af i omstillingen. Men der er ingen tvivl om, at vi skal være endnu bedre til at fortælle, at branchen er en kompetent og førerende teknisk samarbejdspartner, der leverer innovative og værdiskabende løsninger for kunderne,” lyder det fra de fire organisationer. 

Konkret foreslår rapporten, at de nuværende forretningsmodeller skal ændres hen imod flere systemleverancer, det vil sige rådgivning, installation og nye databaserede servicemodeller. Desuden skal fagene arbejde tættere sammen, og virksomhederne skal i stigende grad specialisere sig inden for ét eller flere områder som for eksempel smart homes eller velfærdsteknologi. 

Det er alt sammen opgaver, som installationsbranchen er klædt godt på til at løse. Og med rapporten har virksomhederne og de ansatte nu fået et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med at udvikle branchen.

Se rapporten her

Installation 4.0

Download som pdf

Fakta om Installation 4.0

Installation 4.0-rapporten er udarbejdet af analysehuset Qvartz på baggrund af videnindsamling, litteraturstudier og interviews med 23 virksomheder i perioden januar-marts 2017. Virksomhederne repræsenterer alle led i værdikæden fra komponentproducenter, grossister, installatører til entreprenører og slutkunder. Desuden har der været afholdt to arbejdsgruppemøder med i alt 27 repræsentanter fra Dansk El-Forbund, Blik & Rør og TEKNIQ samt TEKNIQs medlemsvirksomheder.

For yderligere information og interviews kontakt:

Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ, mobil: 40 74 43 60
Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund, mobil: 20 26 41 80
Forbundsformand Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet, mobil: 51 51 13 88

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.