Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Solceller igen mål for politisk slingrekurs

Varslede regelændringer skævvrider ifølge TEKNIQ den grønne omstilling og kan endnu en gang skabe stor usikkerhed på solcellemarkedet.

Flere end forventet har valgt at opsætte solceller. Det fik fredag Energi,- Forsynings og Klimaministeriet til at varsle, at man vil gøre det mindre fordelagtigt for solcelleejerne selv at producere strøm.

”Vi har gang på gang oplevet, hvordan man fra politisk hold skaber usikkerhed om den grønne omstilling ved at skrue på de økonomiske rammevilkår for solcelleudbredelsen. Det seneste udspil er endnu et uskønt eksempel på denne slingrekurs,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

I dag kan solcelleejerne modregne den strøm, de leverer til elnettet, i den strøm, de bruger fra elnettet. Det vil det nye lovforslag sætte en stopper for – både hvad angår eksisterende solcelleanlæg på over 6 kW og alle kommende anlæg.

”Det har ellers været et sundt princip, at man på denne måde kunne ”lagre” sin strøm på elnettet. Men endnu vigtigere, så har det skabt sikkerhed hos solcelleejerne for, at de fik et fornuftigt udbytte af deres investering og ikke skulle aflevere en overproduktion alt for billigt til nettet,” siger Simon O. Rasmussen.

Straffes med tilbagevirkende kraft

Den foreslåede lovændring vil også få betydning for tidligere indgåede aftaler om opstilling af solcelleanlæg.

”Signalet til kommende solcelleejere er jo, at de ikke kan regne med de forudsætninger, som solcelleanlæggene købes under. I sidste ende kan det ødelægge opbygningen af den danske solcellebranche, som ellers kan bidrage med en betydelig dansk eksport af solcellekomponenter,” siger Simon O. Rasmussen.

Lovændringen kommer, fordi udbredelsen af solcelleanlæggene går hurtigere end forventet og dermed truer med at skabe et hul på omkring 4,9 milliarder kroner i statskassen frem mod 2030 i mistede afgifter. Hos TEKNIQ er der forståelse for regeringens behov for at sikre de nødvendige indtægter.

”Men det skal altså ikke ske ved disse konstante ændringer af rammevilkårene, der bremser den grønne omstilling inden for især solcelleområdet. I stedet må man samles om en langsigtet løsning, der skaber ro om investeringerne i de grønne teknologier og som sikrer afgiftprovenuet på måder, hvor teknologierne ikke ”straffes” for at udvikle sig hurtigere og mere effektivt end de politiske forudanelser.”

”Det er i bund og grund ufrugtbart at drive klapjagt på dem, der investerer i de teknologier, som bringer Danmark tættere på vores klimamål,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.