Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse er kun steget beskedent

18,5 procent af de unge, som i 2017 forlader folkeskolen efter 9. og 10. klasse, har valgt at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Dermed er det stort set den samme andel af de unge, der starter en EUD, som de forudgående to år. Hos TEKNIQ ærgrer man sig over, at ikke flere vælger erhvervsskolerne til og understreger behovet for at forsætte arbejdet med at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne.

12.341 af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse har i 2017 valgt at søge ind på de danske erhvervsuddannelsers grundforløb. Det svarer til 18,5 procent af alle, der har søgt ind på en ungdomsuddannelse – stort set det samme som i 2016, hvor tallet var 18,4 procent.

”Vi havde gerne set, at flere unge havde valgt erhvervsskolerne til. Vi har brug for flere dygtige faglærte, og med en erhvervsuddannelse i rygsækken kan man se frem til rigtig gode karriere- og jobmuligheder,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Hun håber, at mange af de unge, som har søgt ind på erhvervsskolerne, vælger uddannelserne som elektriker eller vvs-energispecialist efter det indledende grundforløb.

”Vi har de seneste år set en markant stigning i antallet af elever på elektrikeruddannelsen og en pæn stigning på vvs-energiuddannelsen, så vi håber, at denne tendens også fortsætter i år. Der er tale om to uddannelser, som i høj grad er garant for gode udviklingsmuligheder, lav arbejdsløshed og et utal af forskellige karriereveje. Samtidig giver uddannelserne rige muligheder for at læse videre, hvis det er det, man har lyst til,” siger Tina Voldby.

TEKNIQ har sammen med de respektive fagforbund det seneste år kørt massive kampagner for at få flere unge til at tage en uddannelse som elektriker eller vvs-installatør. Og det har hidtil virket.

”Samtidig har netop el- og vvs-virksomhederne tradition for at ligge helt i top, når det gælder antallet af lærepladser. Alene i 2016 steg antallet af indgåede uddannelsesaftaler således med hele 17 procent i branchen,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Helt grundlæggende gælder det dog om at tiltrække tilstrækkeligt med unge til erhvervsskolerne. Derfor er der også brug for, at både vi og andre aktører fortsætter med at arbejde aktivt for at fortælle de unge om de utroligt mange muligheder, man får med en erhvervsuddannelse.”

Fordelingen af unge, som har valgt en ungdomsuddannelse i 2016.

Kilde: Styrelsen for It og Læring (baseret på udtræk fra optagelse.dk)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.