Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Forlig om elektrikeroverenskomsten

I dag mandag den 6. marts er TEKNIQ Installatørernes Organisation og Dansk El-Forbund blevet enige om en fornyelse af elektrikeroverenskomsten.

Dansk El-Forbund og TEKNIQ har netop indgået aftale om en ny treårig overenskomst på elområdet. Overenskomsten dækker 1.900 virksomheder med tilsammen 20.000 medarbejdere og gælder frem til 1. marts 2020. 

”Det er et økonomisk ansvarligt forlig, og samtidig er der flere elementer, som peger fremad. Parterne er blevet enige om, at der i overenskomstperioden skal indføres regler om flekstid, og der er afsat midler til yderligere at styrke kompetenceudviklingen i branchen”, siger adm. direktør Niels Jørgen Hansen i TEKNIQ.

”Derudover bliver der nogle mere moderne bestemmelser for funktionærlignende ansættelse, og vi får en egentlig funktionæroverenskomst for de elektrikere, der overvejende udfører arbejde, som er omfattet af funktionærloven”.

”Forhandlingerne i år har varet lidt længere end ved de seneste par overenskomstforhandlinger, men drøftelserne har hele vejen været gode og konstruktive. Og vi er glade for, at vi med den nye overenskomst kan være med til at sikre, at virksomhederne fremover vil få lidt større fleksibilitet”, siger Niels Jørgen Hansen. 

Protokollat om fornyelse af Elektrikerovenskomsten (pdf)

Læs mere om OK17

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.