Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Positivt at VE-godkendelsesordning videreføres

Brancheorganisationen TEKNIQ bakker op om energiministerens beslutning om at fortsætte VE-godkendelsesordningen og samtidig fokusere på at styrke installatørernes kompetencer inden for varmepumper.

På baggrund af en ny evaluering har energiminister Lars Christian Lilleholt besluttet at videreføre den såkaldte ”VE-godkendelsesordning”. Det glæder TEKNIQ.

”Det er et positivt signal, at ordningen nu videreføres og på den måde fortsat kan være med til at sikre, at fagligheden er i orden, når de danske forbrugere får installeret vedvarende energianlæg i deres hjem,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ.

Ministeren har samtidig bedt Energistyrelsen om at gå i dialog med branchen for at drøfte, hvordan man bedst muligt justerer ordningen, der oprindeligt trådte i kraft den 1. september 2013, så den svarer til branchens behov.

Derudover har han afsat to millioner kroner som tilskud til efteruddannelse af installatører af varmepumper.

”Vi ser frem til samarbejdet med Energistyrelsen. Samtidig er det helt rigtigt set af ministeren, at der er behov for at løfte kompetencerne på varepumpemarkedet,” siger Simon O. Rasmussen.

I dag er kun 75 varmepumpeinstallatører godkendt som VE-installatører.

”Der er behov for mange flere godkendte varmepumpeinstallatører, hvis vi skal gøre os uafhængige af fossilbaserede varmekilder,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ forventer, at der frem mod 2040 skal udskiftes eller nyinstalleres omkring 450.000 luft/luft-varmepumper, 300.000 luft/vand-varmepumper og 40.000 jordvarmepumper.

”Derfor vil varmepumpemarkedet også blive en meget central del af de tekniske installatørers forretning de kommende år,” siger Simon O. Rasmussen.


Læs mere om VE-godkendelsesordningen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.