Medlems-undersøgelse om ny teknologi og digitalisering, 2017

Medlemsundersøgelse 2017

Læs medlemsundersøgelse

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Installationsbranchen byder den digitale virkelighed velkommen

De danske el- og vvs-installatører er klar over, at nye teknologier kommer til at udfordre og forandre branchen. Og de er mere end godt i gang med at digitalisere de interne arbejdsgange. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ.

Apps til smartphones, Internet of Things, data analytics og grøn energi. Det er de teknologier, som de danske el- og vvs-installatører forventer vil få størst betydning for deres virksomheder frem mod 2025. Og de er klar til at gribe mulighederne.

Det understreges i en ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ.

”Installationsbranchen har altid være blandt de første til at udpege og benytte sig af de nye muligheder, som den teknologiske udvikling åbner. Vi står netop nu foran nye og store forandringer, der kan få stor betydning for hele branchen. Derfor er det naturligvis meget positivt, at virksomhederne er helt med på, at den teknologiske udvikling ikke bare er noget, vi læser om, men som allerede nu både betyder nye tekniske og intelligente installationer og skaber nye forretningsmuligheder,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ.

Bruger selv de digitale hjælpemidler 

Allerede i dag bruger virksomhederne i installationsbranchen i stigende grad en række digitale hjælpemidler. Det gælder for eksempel brugen af hjælpende apps til smartphones/tablets, som 78 procent benytter eller planlægger at benytte sig af. For et år siden var det tilsvarende tal blot 60 procent. På samme måde benytter 73 procent sig i dag af digital sagsstyring mod 65 procent sidste år.

”Udviklingen er meget markant og viser, at virksomheder i høj grad er bevidste om behovet for at øge effektiviteten i opgave- og sagsstyringen og ikke er bange for at tage nye digitale hjælpemidler i anvendelse. I de kommende år vil vi formentlig se, at virksomhederne for alvor begynder at optimere den digitale service i forhold til kunderne – for eksempel bookning af tider via nettet, sms-services, aktivt salg og målrettet markedsføring,” siger Tina Voldby.

Nye krav til kompetencerne

Installatørerne er samtidig fuldt ud bevidste om, at det både vil kræve store omstillinger i virksomhederne og nye krav til medarbejderne. Hele 89 procent forventer således, at den digitale udvikling vil øge vigtigheden af kompetenceudvikling af medarbejderne.

Desuden forventer 79 procent af installatørerne, at der bliver større behov for medarbejdere med nye kompetencer indenfor eksempelvis IT, programmering og salg.

”Branchens uddannelser er godt rustet til den hurtige teknologiske udvikling, og videre- og efteruddannelse har altid haft en meget høj prioritet i branchen.  Men der vil også være behov for medarbejdere med nye kompetencer – for eksempel meget specialiserede tekniske kompetencer, It-programmører, salgs- og markedsføring m.v. – for at kunne være helt i front og leve op til kundernes forventninger,” siger Tina Voldby.

De store forandringer, som installationsbranchen står overfor, blev allerede kortlagt i rapporten ”Installation 4.0”, som blev udarbejdet i foråret af analysehuset Qvartz i samarbejde med TEKNIQ, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal. Rapporten identificerede de seks teknologier, der forventes at få størst betydning for branchen frem mod 2025. Også her blev netop apps, sammen med blandt andet grøn energi og Internet of Things, fremhævet som helt afgørende. Rapporten er siden fulgt op af ”Nye muligheder i Installation 4.0”, som er udarbejdet af Dare Disrupt i samarbejde med TEKNIQ.


1. Hvilke af de seks teknologier fra rapporten ”Installation 4.0” forventer du, vil få størst betydning for din virksomhed frem mod 2025?

De vigtigste teknologier

2. Hvilke digitale hjælpemidler benytter din virksomhed eller har din virksomhed planer om at benytte i den daglige drift? 

De vigtigste digitale hjælpemidler

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.