Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Installatørerne glæder sig over udsigten til nye gasregler

TEKNIQ byder moderniseringen af de gamle gasregler velkommen, men er samtidig bekymret over udsigten til, at mærkningskravet til gasprodukter helt kan forsvinde.

Folketinget har i går førstebehandlet et forslag om en moderniseret udgave af gassikkerhedsloven. Forslaget betyder ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), at virksomhederne vil blive mødt med langt færre konkrete krav end tidligere. I stedet vil vvs-installatørerne blive stillet over for nogle sikkerhedstekniske minimumskrav, som vil gøre det mere fleksibelt at tage den nye teknologi i brug.

Hos TEKNIQ Installationsbranchen er man tilfreds med, at reglerne moderniseres.

”Det er fornuftigt at forenkle og ajourføre vores efterhånden gamle gasregler. De eksisterende gassikkerhedsregler er meget detailregulerende, og med lovens flere funktionsbaserede regler overlades flere løsningsmuligheder til installatørerne. Det er grundlæggende positivt, men omvendt har detailregulering også en berettigelse sine steder,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

TEKNIQ er samtidig bekymret over udsigten til, at det nuværende krav til DG-mærkning af gasprodukter foreslås afskaffet. DG-mærkningen betyder, at produktet er godkendt til anvendelse i gasinstallationer.

”Hvis kravet om mærkning forsvinder, kan det blive vanskeligt for installatøren at vurdere, om produktet - og dermed hans arbejde - lever op til de nye regler,” siger Simon O. Rasmussen.

Loven indeholder også forslag om at indføre såkaldt risikobaseret tilsyn af det arbejde, som udføres.

”Det er fornuftigt at spore tilsynsindsatsen ind efter kendte risikofaktorer, men omfanget af tilsyn er mindst lige så væsentligt. Tilsynsindsatsen er et centralt element i den høje danske gassikkerhed, og vi ser derfor gerne, at loven ender med at stille nogle minimumskrav til omfanget af tilsyn. Ellers risikerer vi, at der i fremtiden administrativt kan skrues ned for antallet af tilsyn, hvis der i en periode ikke er sket utilsigtede hændelser. Det kan i værste fald øge risikoen for gasulykker,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.