Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Ny politisk aftale er en god nyhed for den grønne omstilling

Afgiften på elvarme nedsættes som led i den nye erhvervspakke, som regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale netop har indgået. Brancheorganisationen TEKNIQ hilser aftalen velkommen, da den vil sætte yderligere skub i den grønne omstilling.

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale har søndag indgået en aftale om en ny erhvervspakke, der blandt andet sænker afgiften på elvarme. Det glæder TEKNIQ Installationsbranchen, da det vil fremme de mere energivenlige løsninger.

”Aftalen lægger op til en lavere varmeregning til både husholdninger og erhvervslivet, og den vil sætte yderligere skub i den grønne omstilling. El bliver fremtidens primære energikilde, og derfor er det glædeligt, at man nu er blevet enige om at sænke afgiften på elvarme. Med den nye aftale har private og erhvervslivet forhåbentligt fået et incitament til at omlægge til eldrevne varmepumper,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ.

Energiafgiften på elvarme udgør i dag 40,5 øre pr. KWh, og med den nye aftale vil afgiften blive sat ned til 30,5 øre pr. KWh fra 1. januar 2019. Det svarer til næsten en fjerdedel.

”Vi havde gerne set, at afgiften var sat ned allerede fra 2018, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og det glæder os, at aftaleparterne er enige om at nedsætte elvarmeafgiften yderligere i de kommende år,” siger Simon O. Rasmussen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.