troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Solen skinner så småt på små solcelleanlæg

Ny politisk aftale om at afsætte 105 mio. kroner til mindre solcelleprojekter er ifølge TEKNIQ et positivt signal, som man håber kan blive begyndelsen på mere stabile rammebetingelser for hele solcellemarkedet.

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået en aftale om at afsætte 105 mio. kroner til mindre solcelleprojekter på op til 1 MW.

Aftalen mødes med tilfredshed hos TEKNIQ. Her håber man, at den brede politiske aftale kan sikre, at der fastholdes kompetencer og job inden for de mindre solcelleanlæg på bygninger.

”Solcellebranchen har gennem en årrække oplevet, hvordan politisk bølgegang har svækket markedet. I forlængelse af den nye aftale anbefaler vi derfor, at der snarest findes en udbudsløsning for 2019, så der kommer en større stabilitet, når det gælder branchens fremtid,” siger Søren Rise, chefkonsulent hos TEKNIQ.

Med aftalen om de 105 mio. kroner bliver der bedre betingelser for mindre anlæg på op til 1 MW, der tilsluttes direkte til elnettet. Forventningen er, at støttekronerne kan resultere i en samlet udbygning af solceller på 35 MW – hvilket svarer til et års forbrug af grøn strøm til 12.500 husstande.

”Det endelige resultat vil blive et godt pejlemærke for, hvor billigt de mindre solcelleanlæg kan levere el til fremtidens energisystem. Selv om 35 MW er en ganske lille del af den samlede elproduktion, er det et vigtigt skridt på vejen mod det fossilfri samfund,” siger Søren Rise.

TEKNIQ anbefaler samtidig, at der i forbindelse med det kommende energiforlig også skabes stabile forudsætninger for solcelleanlæg, der tilsluttes direkte i ejerens installationer – de såkaldte egenforsyningsanlæg.

”Set i lyset af de seneste analyser af solcellemarkedet, vil de bygningsintegrerede solceller være et område, hvor Danmark har mulighed for at være helt i front på det globale marked. Derfor bør der arbejdes for at styrke kompetencerne og produktionen på netop dette område,” siger Søren Rise og understreger:

”Dagens aftale er dog et vigtigt første skridt mod at få solcelleteknologien integreret i det danske energisystem.”

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.