Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

En lille solstrålehistorie for dansk energipolitik

Hos TEKNIQ er der tilfredshed med den nye politiske aftale, der sikrer, at man fremover vil dele sol og vind lige gennem teknologineutrale udbud. Særligt noterer man sig, at solceller nu får mulighed for at blive en vigtig del af fremtidens energisystem.

Regeringen indgik i går en smal politisk aftale med Dansk Folkeparti om en ny model, der skal give støtte til vind- og solenergi i perioden 2018-19.

Med den nye aftale er der de kommende to kalenderår afsat 1,015 mia. til et årligt teknologineutralt udbud med sol og vind. Regeringens egne beregninger anslår, at det vil medføre 190 MW vedvarende energi, som svarer til cirka 140.000 danske husstandes årlige energiforbrug.

Hos TEKNIQ er der generelt tilfredshed med aftalen. Ifølge underdirektør Simon O. Rasmussen er den et vigtigt skridt på vejen mod at indfri Danmarks forpligtelser om at være 50 procent uafhængige af fossile brændsler i 2030.

”Vindmøller er allerede en vigtig del af det danske energisystem. Det nye udbud vil sikre, at også solceller får en chance for at bevise sin værdi som et vigtigt led i fremtidens danske energisystem. Det er positivt, men også tiltrængt efter flere år med politisk bølgegang for solcellebranchen,” siger Simon O. Rasmussen.

Han understreger samtidig, at forskning i fremtidens energi er nødvendig, og noterer derfor med glæde, at regeringen og Dansk Folkeparti i samme aftale har sat midler af til at opsætte testmøller.

”Men det er ikke gjort med det. Hos TEKNIQ anbefaler vi, at man også fastholder og udbygger udviklingen af systemer, der placerer solceller på og som integrerede elementer i bygninger,” siger Simon O. Rasmussen.

Han opfordrer til, at man fra politisk side nu skaber rammebetingelser, der tillader flere danske virksomheder at konkurrere på det solcellemarked, der hidtil har slået en bue udenom Danmark.

”I dag er det muligt at købe dansk fremstillede energiproducerende tagelementer klar til bygningsintegrering. Med en pris på helt ned mod 1.200 kr. per kvadratmeter er de kun marginalt dyrere end almindelige tegl. Der er derfor gode muligheder for, at danskproducerede solcelletage i fremtiden kan levere en væsentlig del af fremtidens energiforbrug, når det kommende energiforlig træder i kraft i 2020,” siger Simon O. Rasmussen. 


TEKNIQ anbefaler:

  • Et system, der placerer solceller på og som integrerede elementer i bygninger. Det kan fx være gennem en målrettet støtteordning, der i en toårig periode åbner op for kommunale solcelleanlæg med årsbaseret nettoafregning.
  • Samtidig bør man fjerne kravet, om at solcelleanlæg - som det er tilfældet i dag - placeres i et bestemt selskab.
  • Til gengæld bør man stille krav til, at der benyttes bygningsintegrerede solcelleanlæg, som dækker hele tagfladen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.