Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Ser frem til en helt ny energispareordning

Det er nødvendigt at begynde forfra og skabe en energispareordning, der er enkel, gennemsigtig og markedsorienteret. Sådan lyder reaktionen fra TEKNIQ oven på en ny rapport fra Rigsrevisionen, som retter en skarp kritik mod kontrollen af den nuværende ordning.

Rigsrevisionen har netop udgivet en rapport, der retter en skarp kritik mod kontrollen af energispareordningen. Hos TEKNIQ Installatørernes Organisation har man tidligere efterlyst grundlæggende ændringer af den nuværende energispareordning i form af mere åbenhed og lige adgang for alle aktører.

Ifølge adm. direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen, har ordningens troværdighed længe været sat under pres.

”De mange sager med manglende kontrol har, som vi også tidligere har bemærket, i alvorlig grad undermineret ordningens troværdighed. Rigsrevisionens kritik er derfor en kærkommen lejlighed til at kigge fremad og gøre op med det nuværende setup,” siger Niels Jørgen Hansen.   

Hos TEKNIQ er man overbevist om, at der i fremtiden er brug for en velfungerende energispareordning, mens det er mindre afgørende, hvem der i sidste ende administrerer en sådan ordning. Niels Jørgen Hansen påpeger, at en ny og forbedret udgave af ordningen fremadrettet kan være et vigtigt middel til at indfri de danske energisparemål.

”Det mest naturlige vil være en ordning, der finansieres lige som andre offentlige udgifter og ikke gennem en skjult merudgift på energiregningen. Der er solid dokumentation – senest i Energikommisionens rapport – for, at der er god grund til at skrue op for energieffektiviseringen, og at der er brug for at samfundet stimulerer dette gennem økonomiske incitamenter.”

”Det afgørende er, at ordningen nu gentænkes og skrues sammen således, at der bliver stillet krav om, at energibesparelserne skal bygge på åben og gennemskuelig konkurrence. Forbrugerne skal i fremtiden kunne føle sig sikre på, at energibesparelserne bliver købt der, hvor man får mest for pengene,” siger Niels Jørgen Hansen. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.