Sværere at skaffe arbejdskraft til installationsbranchen

Flere el- og vvs-virksomheder mangler arbejdskraft, men over halvdelen oplever stadig ingen aktivitetsbegrænsninger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

25 procent af el-virksomhederne og 36 procent af vvs-virksomhederne oplever, at manglen på arbejdskraft begrænser virksomhedernes aktivitet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er i det seneste år blevet sværere at rekruttere arbejdskraft for installationsbranchen, men over halvdelen af alle el- og vvs-virksomheder oplever stadig ingen aktivitetsbegrænsninger, og mere end hver tiende installationsvirksomhed tilkendegiver, at de ligefrem mangler efterspørgsel. 

”Installationsbranchens beskæftigelse er steget markant i de seneste år på trods af et stigende antal meldinger om rekrutteringsvanskeligheder, og branchens beskæftigelse er tæt på rekordniveauet fra 2007. Aktuelt løser el- og vvs-virksomhederne rekrutteringsudfordringerne ved blandt andet at ansætte flere lærlinge og flere ikke-faglærte, men på længere sigt er der brug for politisk handling for at øge arbejdsstyrken yderligere og sikre opsvingets levetid,” siger Rasmus Larsen, økonomisk konsulent i brancheorganisationen TEKNIQ.

Det kan for eksempel være en forhøjelse af pensionsalderen, en markant lettelse af indkomstskatten, et ændret SU-system og lettere og mindre bureaukratisk adgang til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Desuden kan der gøres endnu mere for at få personer på kontanthjælp eller på dagpenge i beskæftigelse, lyder det fra TEKNIQ.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.