Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

TEKNIQ: Uambitiøs energispareindsats i regeringens udspil

Energispareindsatsen er stort set fjernet i regeringens energiudspil, og det er stærkt problematisk, mener brancheorganisationen TEKNIQ.

Regeringen har netop offentliggjort det udspil, der danner grundlag for de kommende energiforhandlinger.

TEKNIQ Installationsbranchen advarer mod regeringens planer om at afskaffe den eksisterende energispareordning uden at erstatte den med et alternativ. Det bliver dyrere og sværere at nå de langsigtede mål, hvis man nedprioriterer energispareindsatsen.

”Dansk energipolitik har indtil nu gået på to ben. Vi har både fokuseret på udbygningen af vedvarende energi og på at nedbringe energiforbruget, og det har været helt afgørende for den grønne omstilling. I regeringens udspil er der afsat for få midler til en fremtidig energispareindsats - og indsatsen er desuden kun begrænset til procesenergi i bestemte virksomheder. Energispareindsatsen er alt for uambitiøs i lyset af at Energistyrelsens egne basisfremskrivninger viser, at energiforbruget kommer til at stige i de kommende år,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ, som repræsenterer de danske el- og vvs-virksomheder.

”Derfor er der behov for at opprioritere - og ikke nedprioritere - energispareindsatsen. De få midler, der er øremærket til energieffektiviseringer i erhvervslivet og til informationskampagner rettet mod boligejerne, er langt fra tilstrækkelige. Der skal stærkere økonomiske incitamenter til.”

Niels Jørgen Hansen understreger også, at det jo koster penge at producere energi – uanset, om den stammer fra olie eller vind, og advarer derfor imod at man lægger alle æggene i en kurv - og kun fokuserer på udbygningen af vedvarende energi.

”En del af de penge, der er afsat til udbygningen af vedvarende energi i udspillet, vil ud fra en samfundsøkonomisk betragtning være givet bedre ud, hvis de bruges til energieffektiviseringer i bygninger. Det er der både grøn og økonomisk fornuft i, og det vil bringe os tættere på målet om energibesparelser svarende til 1,5 procent årligt af forbruget,” siger Niels Jørgen Hansen.

Ifølge TEKNIQ er der et stort behov for en ambitiøs, langsigtet energispareindsats med fokus på at reducere energiforbruget. Det gælder særligt i bygninger, der står for omkring 40 procent af det samlede danske energiforbrug.

Til gengæld glæder man sig i TEKNIQ over udsigten til at elafgifterne bliver lempet. De har hidtil været en bremseklods for den grønne omstilling.

”Elektricitet er fremtidens primære energikilde, så hvis lempelsen bliver en realitet, får både private og erhvervslivet et større incitament til at omlægge til eldrevne varmepumper. Det er meget positivt,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.