Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Lærlinge strømmer til installationsbranchen

De danske el- og vvs-installationsvirksomheder bliver ved med tiltrække et stadigt stigende antal unge til branchen og er dermed med til at øge det samlede antal praktikpladser blandt alle erhvervsuddannelserne.

Dørene står på vid gab hos de danske el- og vvs-installationsvirksomheder, når det gælder om at trække flere lærlinge til branchen. I første halvdel af 2018 var der således en markant stigning i antallet af indgået uddannelsesaftaler hos både el- og vvs-virksomhederne på henholdsvis 12,5 og 27,6 procent i forhold til samme periode året før.

”Der er tale om meget markante stigninger, som igen understreger, at installationsbranchen tager sit ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft meget alvorligt. Stigningen bliver endnu mere imponerende, når man tænker på, at vi allerede i 2017 var på et meget højt niveau. Og at det på den baggrund er lykkedes at fortsætte den positive udvikling, det er ganske enkelt fantastisk,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ.

Ifølge TEKNIQ viser stigningen i antallet af nye lærlinge også, at man i branchen sætter stor pris på og har brug for de kompetencer, den næste generation af elektrikere og vvs-energispecialister kan byde ind med.

”Installationsvirksomhederne har oplevet en årrække med stabil vækst og en rivende teknologisk udvikling. Skal det fortsætte, er der brug for dygtige faglærte med viden om de nyeste teknologiske muligheder, og her spillere lærlingene en helt afgørende rolle,” siger Tina Voldby.

Væksten i installationsbranchen er med til at trække den samlede udvikling for erhvervsuddannelserne i en positiv retning. Ser man på tallene for samtlige erhvervsuddannelser, har de således oplevet en vækst i antallet af praktikpladser på 7,8 procent.

”Det er vigtigt, at erhvervsuddannelserne over en bred kam kan fremvise et stigende antal uddannelsesaftaler. Det viser, at unge, ved at vælge netop en erhvervsuddannelse, træder ind i en spændende verden fuld af muligheder, hvor chancen for at få en læreplads er rigtig god,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Skal vi fremadrettet styrke erhvervsskolernes tiltrækningskraft yderligere, er det dog nødvendigt, at de tilføres yderligere ressourcer, så uddannelserne kan blive ved med at være på forkant med den teknologiske udvikling. Det håber vi kommer til udtryk, når det snarlige finanslovsforslag, og regeringens udspil til hvordan vi får flere unge ind på erhvervsuddannelserne, lægges frem,” siger Tina Voldby.

Kilde: Undervisningsministeriet

Kilde: Undervisningsministeriet


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.