Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Debat: Fri os fra det tidsrøvende papirnusseri

Af Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Installationsbranchen, og Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne. Bragt i Dagbladet Børsen den 6. december 2018.

Vi vil alle sammen gerne gøre vores bedste. Men det kan være svært, hvis man samtidig skal navigere rundt i uklare regler, bøvlede procedurer og overflødige indberetninger.  
 
Desværre er det virkeligheden for mange virksomheder – både store og små. 
 
Et eksempel er indberetningerne til det offentlige. Ofte er det præcis de samme data, der skal indberettes til forskellige instanser som for eksempel SKAT og Erhvervsstyrelsen – på hver sin måde. 
 
Et andet eksempel er de oplysninger, som virksomhederne er forpligtet til at give til Danmarks Statistik. God statistik er en nødvendighed i et moderne samfund, men desværre oplever virksomhederne alt for ofte, at emnerne er irrelevante, at detaljeringsgraden er for stor, og at spørgsmålene er vanskelige at besvare på egen hånd.
 
Derfor vil vi gerne appellere til, at man nedbringer indberetningsbyrden ved at skrue ned for hyppigheden og mindske detaljegraden fra, hvad der er ”nice to know” til ”need to know”.  Og at myndighederne i højere grad bruger de oplysninger om virksomheden, som de allerede har liggende.
 
En tredje administrativ tidsrøver, der tilmed kan koste virksomheden dyrt, drejer sig om medarbejdernes sygedagpenge. Et konkret eksempel: Hvis en medarbejder bliver syg inden for de første otte uger af sin ansættelse, skal virksomheden ikke betale sygedagpenge. Men virksomheden har stadig pligt til at indberette sygdommen til kommunen. Hvorfor skal virksomheden være forpligtet til at indberette – og påtage sig en risiko – når der er tale om et mellemværende mellem medarbejderen og kommunen?
 
Vores fælles opfordring til de politiske parter er derfor at styre mod en fremtid med god offentlig regulering uden overflødige administrative byrder. Det vil frigive vigtige ressourcer i virksomhederne. Ressourcer, som i stedet kan bruges på at skabe endnu mere vækst og udvikling i dansk erhvervsliv. 

Læs også debatindlægget i Børsen (kræver abonnement)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.