Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Ny skatteaftale er et skridt på vejen

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pensionen. Brancheorganisationen TEKNIQ er tilfreds med den nye aftale men havde gerne set, at der var gjort mere for at øge arbejdsudbuddet.

Regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti har netop indgået en ny skatteaftale, der blandt andet omfatter fradrag på pensionsindbetalinger.

Hos TEKNIQ Installationsbranchen glæder man sig over, at regeringen og Dansk Folkeparti dermed har taget et vigtigt skridt for at komme de såkaldte samspilsproblemer til livs.

”Vi anerkender, at skatteaftalen prioriterer at gøre det mere attraktivt at spare op og dermed reducerer samspilsproblemet. Det er positivt, at man har taget helt konkret fat på denne udfordring,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Det anslås, at den nye skatteaftale vil øge arbejdskraftudbuddet med cirka 1.200 personer. Hos TEKNIQ havde man håbet på mere.

”I installationsbranchen oplever vi en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor afgørende, at man både får flere ind på arbejdsmarkedet og samtidig fastholder og belønner de medarbejdere, der hver dag møder ind og yder en stor indsats,” siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

”Vi kan konstatere, at skatteaftalen ikke løser denne udfordring. Der er stadig brug for at gøre mere for at reducere beskatningen af den sidst tjente krone og dermed gøre det mere attraktivt at arbejde. For at sikre den økonomiske vækst de kommende år, er politikerne derfor nødt til at tage fat på denne opgave igen.”

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.