Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Politisk aftale er et velkomment puf hen mod erhvervsskolerne

En bred politisk aftale om blandt andet at gøre håndværk og design til et obligatorisk fag i folkeskolens ældste klasser er ifølge TEKNIQ et vigtigt signal om, at man tager udfordringerne med at skaffe flere faglærte alvorligt.

Erhvervsuddannelserne skal være et naturligt valg for en større del af de unge, der er på tærsklen til at tage skridtet videre fra folkeskolen. Det er baggrunden for en bred politisk aftale, der blev præsenteret i dag.

Aftalen, som udover regeringen omfatter Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, rummer fem overordnede initiativer, der blandt andet betyder, at det fra skoleåret 2019-2020 bliver lovpligtigt for landets folkeskoler at tilbyde eleverne i 7. og 8. klasse faget håndværk og design. Den nye aftale får en positiv modtagelse hos TEKNIQ.

”Der er brug for at øge erhvervsuddannelsernes synlighed blandt de folkeskoleelever – og deres forældre – som står overfor at vælge ungdomsuddannelse. Derfor er dagens aftale et godt og afgørende politisk skridt mod i langt højere grad at få de unge til at kigge i retning af erhvervsskolerne,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Hun understreger, at det er på høje tid, der for alvor sættes ind fra politisk hold for at øge tilstrømningen til erhvervsskolerne.

”Vi står i en situation, hvor vi inden for mange fag både på kort og langt sigt kommer til at mangle faglærte. Og selvom vi på det seneste har kunnet se en svag stigning i søgningen til erhvervsskolerne, så er der brug for mange flere dygtige elever på skolerne de kommende år,” understreger hun.

Aftalen fastslår også, at faget håndværk og design kan afsluttes med en prøve, men at det er op til de enkelte kommuner at beslutte, om det skal være tilfældet.

”Vi ville klart have foretrukket, at det var gjort obligatorisk at afslutte med en prøve. Det ville have været et vigtigt signal om, at faget skal tages alvorligt og betragtes som lige så vigtigt som de mere boglige fag,” siger Tina Voldby.

Til gengæld bakker hun fuldt op om, at eleverne i udskolingen får ret til en ekstra uge i erhvervspraktik.

”Skal eleverne have et godt indblik i de mange muligheder, en erhvervsuddannelse har at byde på, er det nødvendigt, at de oplever faget i virkeligheden. Det kræver så også, at folkeskolerne bakker op om denne mulighed og samarbejder tæt med virksomheder inden for eksempelvis installationsbranchen, så eleverne får et realistisk førstehåndsindtryk af fagene,” siger Tina Voldby og uddyber:

”I det hele taget skal der i folkeskolen være langt større fokus på, at en erhvervsuddannelse kan være vejen til et spændende job og samtidig åbner døren for fremragende karrieremuligheder – sammen med utallige muligheder for videreuddannelse. Og i denne sammenhæng er dagens aftale et kærkomment skridt,” siger Tina Voldby.

Hovedpunkterne i aftalen:

  1. Obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse
  2. Mulighed for prøve i praktisk/musisk valgfag
  3. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
  4. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
  5. Igangsætning af udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i skolen”

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.