Stadig stigende beskæftigelse i installationsbranchen

Fire år med vækst giver nu el- og vvs-virksomheder udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med medarbejdere.

De danske el- og vvs-installationsvirksomheder er inde i en rivende udvikling og har de seneste fire år i træk øget både omsætningen og beskæftigelsen.

”Til gengæld betyder det også, at det gradvist bliver sværere for virksomhederne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft,” siger Rasmus Larsen, økonomisk-statistisk konsulent hos TEKNIQ Installationsbranchen.

TEKNIQ har netop offentliggjort resultaterne af en ny arbejdskraftundersøgelse blandt deres medlemsvirksomheder. Den viser, at 25 procent af virksomhederne (22 procent i elbranchen og 30 i vvs-branchen) forgæves forsøgte at rekruttere arbejdskraft i april måned.

”Det er stort set samme tal som sidste år, og samtidig er det vigtigt at understrege, at vi stadig er langt fra flaskehalstilstandene i 2007, hvor det tilsvarende tal for branchen var 49 procent. Men vi må også konstatere, at der i løbet af de næste par år er risiko for en mere udbredt mangel på arbejdskraft, hvis branchens vækst som forventet fortsætter,” siger Rasmus Larsen.

Beskæftigelsen stiger

Rekrutteringsudfordringen i installationsbranchen skyldes især, at antallet af ansatte i branchen er steget kraftigt – fra 39.640 i 2013 til 45.060 i 2017. Samtidig er ledigheden blandt både elektrikere og vvs’ere i samme periode faldet markant.

”Faldet i arbejdsløsheden har dog været langt mindre, end beskæftigelsen er steget. Installationsvirksomhederne har med andre ord formået at trække folk til branchen – for eksempel har man indgået rekordmange uddannelsesaftaler med nye lærlinge,” siger Rasmus Larsen.

Han understreger også, at installationsbranchen i stigende grad er begyndt at ansætte flere ufaglærte og andre faggrupper, som en vigtig del af forklaringen på, hvorfor man stadig er langt fra flaskehalstilstandene, inden den økonomiske krise ramte for godt ti år siden.

TEKNIQ forventer, at beskæftigelsen i installationsbranchen i løbet af 2018 kommer til at overgå den hidtidige rekord fra 2007, hvor branchen beskæftigede 45.600 personer.

Rift om arbejdskraften

Der er således ikke noget, som tyder på, at installationsbranchens behov for arbejdskraft vil falde de kommende år. Tværtimod forventer 39 procent af virksomhederne, at deres samlede antal af ansatte vil øges de kommende 12 måneder. Kun to procent regner med at de får færre medarbejdere i samme periode.

”Det er tegn på, at virksomhederne ser lyst på fremtiden. Men samtidig betyder det, at det vil blive fortsat sværere at skaffe arbejdskraft,” siger Rasmus Larsen og uddyber:

”47 procent forudser da også, at det bliver sværere at rekruttere medarbejdere de kommende to år,” siger Rasmus Larsen.

Installationsvirksomheder der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i april.

Installationsvirksomheder der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i april.

Installationsvirksomhedernes vurdering af deres muligheder for at rekruttere arbejdskraft

Installationsvirksomhedernes vurdering af deres muligheder for at rekruttere arbejdskraft


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.