Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Debatindlæg: Erhvervsskolerne skal være det naturlige valg

Regeringen og Dansk Folkepartis forslag om at gøre håndværk og design til et obligatorisk fag i folkeskolens ældste klasser er et vigtigt signal om, at man tager udfordringerne med at skaffe flere faglærte alvorligt. Nu er det ifølge TEKNIQ vigtigt, at de gode tanker også bliver til konkret handling, der kan sikre en tiltrængt holdningsændring blandt både elever, forældre og vejledere.

Debatindlæg bragt i Licitationen d. 29. maj 2018 på vegne af Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Der er ingen grund til at pynte på fakta. Vi har akut brug for langt flere faglærte - ikke mindst indenfor de tekniske fag som eksempelvis elektrikere og vvs-energiuddannede.

Arbejdet med at sikre dette begynder ude i folkeskolerne, hvor holdningen blandt de fleste elever, forældre og vejledere længe har været, at studenterhuen var det eneste, naturlige valg for ambitiøse unge. Og selvom søgningen til erhvervsskolerne i marts i år steg med knap et procentpoint, så er der lang vej igen, før vi kan sige farvel til fordommene om, at en erhvervsuddannelse er en nødløsning for dem, der ikke kan komme i gymnasiet.

Derfor er det også positivt, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti i lørdags kunne præsentere fem initiativer, der skal være med til at styrke erhvervsskolerne plads i de unges (og deres forældres) bevidsthed. Blandt andet lægges der op til, at faget ”Håndværk og design” gøres obligatorisk i udskolingen og skal afsluttes med en prøve. Det viser, at man fra politisk hold tager den lurende mangel på faglært arbejdskraft i almindelighed – og i installationsbranchen i særdeleshed – alvorligt.

Der har dog allerede lydt kritiske røster over, at faget skal afsluttes med en prøve, men efter TEKNIQs opfattelse er netop dét en garanti for, at faget tages særdeles alvorligt og betragtes som lige så vigtigt som de mere boglige fag.

Udspillet angiver også, at faget praksisfaglighed KAN være en del af den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Det er en rigtig god ide. For man skal passe på med at betragte de boglige fag og faget “håndværk og design” som hinandens modsætninger. For eksempel kan matematik og fysik blive langt mere virkelighedsnært og letforståeligt ved at bringe praksis ind i fagene – så man får en større forståelse for, at formler og rette vinkler faktisk har en betydning uden for skolernes mure.

TEKNIQ håber, at initiativerne ikke kommer til at stå alene, da der efter vores opfattelse er brug for at få konkretiseret, hvad det er for nogle redskaber, der skal til for at hjælpe skolerne med at tilrettelægge de praksisfaglige forløb i folkeskolerne. Hvis ikke skolerne har de rigtige redskaber samt dygtige og motiverede undervisere, som har deres faglighed fra håndværksuddannelser eller tekniske fag/uddannelser, er der stor risiko for, at faget og de nye initiativer bliver fusere.

Initiativerne er vigtige, og i det hele taget skal der i folkeskolen være langt større fokus på, at en erhvervsuddannelse kan være vejen til et spændende job og samtidig åbner døren for fremragende karrieremuligheder – sammen med utallige muligheder for videreuddannelse.

Vi skal med andre ord hjælpe de unge i folkeskolernes udskoling med at træffe deres uddannelsesvalg på et samlet og fyldestgørende grundlag. Lykkes det, er vi ikke i tvivl om, at vi kan trække langt flere elever ind på erhvervsskolerne og dermed sikre strømmen af dygtige, faglærte, der både kan bruge hænder og hoveder.

Vi har brug for dem!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.