Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Flere unge vælger de tekniske erhvervsuddannelser

19,4 procent søger nu ind på erhvervsskolerne efter folkeskolen – heraf vælger hele 51 procent en teknisk erhvervsuddannelse. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet. Hos brancheorganisationen TEKNIQ hilser man udviklingen velkommen – selvom der stadig er lang vej til at få dækket det fremtidige behov for faglærte.

Efter flere år med stagnerende søgning til landets erhvervsskoler tyder meget på, at udviklingen kan være ved at vende. I hvert fald viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, at søgningen til erhvervsuddannelserne (med frist den 1. marts i år) steg med knap et procentpoint i forhold til året før, så det nu er 19,4 procent af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Det er den højeste andel siden 2014.

Især de tekniske erhvervsuddannelser viser fremgang og omfatter nu 51 procent af de elever, der er søgt ind på erhvervsskolerne. Dermed er antallet af unge, som har valgt disse uddannelser steget med seks procent – fra 6.235 til 6.635.

”Det er en positiv udvikling og resultatet af flere års intensiv indsats for at styrke erhvervsskolernes image og tiltrækningskraft. Og det er især positivt, at mange unge vælger de tekniske erhvervsuddannelser, hvor vi har så stort behov for flere dygtige faglærte,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen, som repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

Udviklingen ses i hele landet – især i Nordjylland, hvor andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, er steget med to procentpoint. Ifølge TEKNIQ er der dog fortsat brug for en omfattende indsats for også fremadrettet at trække flere unge til erhvervsuddannelserne.

”Heldigvis begynder vi at se konkrete eksempler på, at man fra politisk hold tager udfordringen alvorligt. Et par eksempler er det nye forslag fra Venstre om at flytte 10. klasserne over i erhvervsskoleregi og undervisningsministerens tanker om flere praktisk valgfag i udskolingen,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Men skal vi for alvor formå at åbne flere dygtige unges interesse for erhvervsskolerne, er det nødvendigt at sætte langt tidligere ind i folkeskolerne – blandt andet gennem et større samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og studievejledere.” 

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Tilmelding til ungdomsuddannelserne


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.