Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Stabil optur fortsætter i installationsbranchen

Omsætningen i de danske el- og vvs-installationsvirksomheder steg i 2017 med næsten tre procent. Det viser den nye markedsanalyse fra TEKNIQ, der også forudser vækst de kommende år – trods voksende udfordringer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Det går godt for den danske installationsbranche. Det er den overordnede konklusion i den markedsanalyse, som netop er blevet præsenteret af TEKNIQ. Den viser, at omsætningen i branchen steg med 2,9 procent i forhold til året før – fra 48,6 til 50 milliarder kroner – og dermed faktisk overgik udviklingen i dansk økonomi generelt.

”Det er positivt i sig selv, at branchen fortsætter de seneste års fremgang. Samtidig sker væksten i et tempo, hvor virksomhederne kan følge med den stigende efterspørgsel,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ.

Det er stadig aktiviteten i de største byer, der fører an, men væksten spreder sig i stigende grad til resten af landet. For andet år i træk er det desuden vvs-virksomhederne, der kan notere den største vækst på 3,7 procent, mens omsætningen i elbranchen er steget med 2,3 procent.

”Det skyldes helt naturligt, at der for alvor er kommet gang i boligbyggeriet og -renoveringerne, der udgør en meget stor del af vvs-branchens samlede omsætning. Men både el- og vvs-branchen nyder godt af den øgede aktivitet, der heldigvis også ser ud til at fortsætte de kommende år,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ forudser således en fortsat vækst på henholdsvis 3 procent i 2018 og 2,5 procent i 2019. Det skyldes opsvinget i dansk økonomi, voksende privat boligbyggeri og investeringer i erhvervslivet. Samtidig er der en høj aktivitet, når det gælder de offentlige byggeprojekter – ikke mindst de store hospitalsbyggerier.

”Det er værd at understrege, at installationsvirksomhederne fortsat er i stand til at løfte opgaverne. Det kan godt være, man som kunde vil opleve, at en virksomhed siger nej tak til en given opgave, men så er der en anden i nabolaget, der siger ja,” siger Niels Jørgen Hansen.

Ifølge markedsanalysen steg beskæftigelsen i installationsbranchen med 1,7 procent i 2017 til trods for et meget beskedent antal ledige. Niels Jørgen Hansen er dog bevidst om, at der på længere sigt kan opstå udfordringer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

”Installationsbranchen er dygtig til at tiltrække nogle af de medarbejdere, som måske tidligere har søgt mod andre brancher. Samtidig åbner el- og vvs-virksomhederne dørene for et stadigt voksende antal lærlinge. Og endelig så ser vi, at branchen i stigende grad gør brug af digitale hjælpemidler for at effektivisere den daglige drift og dermed øge produktiviteten,” siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

”Skal væksten fortsætte i både installationsbranchen og dansk økonomi på langt sigt, er der dog brug for politiske initiativer, som understøtter en større arbejdsstyrke – det kunne være en højere pensionsalder, en markant lettelse af indkomstskatten og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.”

Læs hele markedsanalysen her!

Kilde: Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, TEKNIQ

Kilde: Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, TEKNIQ


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.