Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Godt nyt til erhvervsuddannelserne

Hos TEKNIQ glæder man sig over, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at afskaffe omprioriteringsbidraget, som de senere år har udsultet erhvervsskolerne.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag offentliggjort, at man er blevet enige om at afskaffe det omstridte omprioriteringsbidrag på erhvervsuddannelserne fra 2019. Det betyder, at erhvervsskolerne dermed ikke længere skal spare to procent årligt, som det ellers hidtil har været meningen.

”Det er en meget positiv nyhed for erhvervsuddannelserne og et tydeligt tegn på, at regeringen og Dansk Folkeparti tager udfordringen med at sikre den fremtidig strøm af faglært arbejdskraft alvorligt,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

Hos TEKNIQ noterer man desuden med tilfredshed, at dagens aftale også lægger op til, at der er behov for flere konkrete initiativer for at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne.

”Vi står i en situation, hvor erhvervsuddannelserne gennem en årrække er blevet udsultet i en grad, som har gjort det stadig sværere at opretholde den nødvendige kvalitet i undervisningen. Så vi kan kun anbefale, at man fra politisk hold fortsætter arbejdet med at sikre, at erhvervsskolerne fremadrettet kan tilbyde de fysiske og undervisningsmæssige rammer, så eksempelvis el- og vvs-branchen får mulighed for at rekruttere lærlinge, der er på forkant med den teknologiske udvikling, vi står midt i,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Derfor er det også vigtigt igen at lette på hatten over dagens melding, som er et vigtigt skridt på vejen mod at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme,” siger Tina Voldby. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.